ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ ТА ДОСВІД ЄС

Т. А. Павленко

Анотація


У статті проаналізовано законодавство України та досліджено досвід країн ЄС з питання регулювання реклами лікарських засобів. Зазначено на необхідності узгодженості національного законодавства та законодавства ЄС. Визначено передумови імплементації у вітчизняне законодавство нормативних приписів Директиви 2001/83/ЄС.

Ключові слова


реклама, промоція, лікарські засоби, медичні вироби, законодавство ЄС

Повний текст:

PDF

Посилання


Ініціатива МОЗ: потрібно обмежити рекламу ліків, щоб захистити здоров’я. Радіо Свобода. 16 травня 2018. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29230605.html;

Антимонопольний комітет України. Звіт за результатами дослідження з виявлення та припинення недобросовісних практик у сфері реклами лікарських засобів, біологічно активних добавок, лікувальних процедур, антисептичних та дезінфекційних засобів. Управління розслідувань недобросовісної конкуренції. Київ. 2020. 50 с.;

Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. (зі змінами). № 270/96-ВР. Голос України. 1996. 25 липня. Ст. 1;

Демченко І.С., Берзіна А.Б. Реклама лікарських засобів: огляд судової практики. Часопис Київського універ-ситету права. 2020. №2. С. 233–238;

Удовенко О.О., Городецька І.Я., Ханик Н.Л. Конт-роверсійні питання реклами лікарських засобів в Україні. Фармацевтичний часопис. 2013. № 2. С. 76–79;

Директива 2001/83/ЄС Європейського парламенту і Ради ЄС від 6 листопада 2001 року. URL: http://avlu.org.ua/standart/122.htm;

Горбунова К. Реклама лікарських засобів: європейське регулювання на український лад. URL: https://www.apteka.ua/ article/ 458310;

Про лікарські засоби: проєкт закону України від 20.05.2021 р. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72012;

Указ Президента України № 369/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про стан національної системи охорони здоров’я та невідкладні заходи щодо забезпечення громадян України медичною допомогою» від 18 серпня 2021 р. URL: https://www.president.gov.ua/documents/3692021-39713;

Індустріальний телевізійний комітет звернувся до Президента України та представників держустанов щодо мораторію на рекламу лікарських засобів у ЗМІ. 19 серпня 2021. URL: https://slm.ua/news/industrialnij-televizijnij-komitet-zvernuvsya-do-prezidenta-ukrayini-ta-predstavnikiv-derzhustanov-shhodo-moratoriyu-na-reklamu-likarskih-zasobiv-u-zmi/;

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо криміналізації реклами або пропаганди наркотичних засобів, психот-ропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів: проєкт закону від 14.05.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71908
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2021.34.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.