ПРОВАДЖЕННЯ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ (СУДОВА ПРАКТИКА)

М. М. Бородін

Анотація


Статтю присвячено аналізу правових норм інституту Цивільного процесуального  кодексу  України «Перегляд  судових  рішень  за  нововиявленими  обставинами». Відображена дія цих норм у судовій практиці в сучасних умовах, запропоновані шляхи їх удосконалення.

Ключові  слова:  судова  практика,  рішення  суду,  причини  перегляду,  правове  регулювання, судова процедура.

 

Статья  посвящена  анализу  правовых  норм  института  Гражданского процессуального кодекса Украины «Пересмотр судебный решений по вновь открывшимся обстоятельствам».  Показано  действие  этих  норм  в  судебной  практике,  в  современных условиях, предложены пути их совершенствования.

Ключевый слова: судебная практика, решение суда, причины пересмотра, правовое регулирование, судебная процедура.

 

The article is devoted to the analysis of the legal norms of the institute of the Civil Procedural Code of Ukraine: «Revision of court decisions on the basis of newly discovered or exceptional circumstances». It is shown how these norms are applied in judicial practice, and some ways are suggested to improve these norms.

Keywords: Judicial practice; the decision of the court; reasons of revision; legal regulation; judicial procedure.

Повний текст:

PDF

Посилання


Узагальнення судової практики апеляційного суду Харківської області за 1999 рік. – Режим доступу : https://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_court/generalization;

Закон України «Про внесення змін Цивільного-процесуального кодексу України» № 2540-ІІІ від 21 червня 2001 року // Відомості Верховної Ради України, 2001, № 39, ст. 190;

Практика перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами в порядку цивільного судочинства // Вісник Верховного Суду України. № 7. 2010 р., стор. 21;

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства» № 4176-VІ від 20 грудня 2011 року // Відомості Верховної Ради України, 2012, № 29, ст. 340;

Узагальнення судової практики Дергачівського міськрайонного суду Харківської області за 2013 р. Справа № 619/563/13ц. – Режим доступу : https://dr.hr.court.gov.ua;

Узагальнення судової практики Чевонозаводського районного суду м. Харкова за 2013 р. Справа № 646/775/-13. – Режим доступу: https://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_court/.../criminal10;

Узагальнення судової практики Первомайського міськрайонного суду Харківської області за 2013 рік. Справа № 362/234/13-ц. – Режим доступу : https://pm.hr.court.gov.ua/sud2030/analiz;

Узагальнення судової практики апеляційного суду Харківської області за 2013 рік. Справа № 22-ц/2090/1889/2012. – Режим доступу : https://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_court/generalization;

Колобродова О.В. Місце та значення перегляду судових актів у зв’язку з нововиявленими обставинами в цивільному процесі / О.В. Колобродова // Вісник Вищої ради юстиції. – 2011. – № 3(7). – С. 65.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1171319

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.