ПРОБЛЕМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Н. І. Іщенко

Анотація


Запропоновано основні напрямки вдосконалення нормативно-правового регулювання інвестиційної діяльності та інвестиційних процесів. Обґрунтовано необхідність кодифікації інвестиційного законодавства, результатом якої має стати прийняття інвестиційного кодексу.

 

Ключові слова: інвестиційний кодекс, систематизація законодавства, кодифікація, регулювання інвестиційної діяльності, гарантії прав суб’єктів інвестиційної діяльності, захист інвестицій.

 

 

Предложены основные направления усовершенствования нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности и инвестиционных процессов. Обоснована необходимость кодификации инвестиционного законодательства, результатом которой должно стать принятие инвестиционного кодекса.

 

Ключевые слова: инвестиционный кодекс, систематизация законодательства, кодификация, регулирование инвестиционной деятельности, гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности, гарантии инвестиций.

 

 

The main directions of improving the legal regulation of investment activity and investment processes. The necessity of investment legislation codifying the result of which must be the adoption of the Investment Code of Ukraine.

 

Key words: Investment Code, the systematization of legislation, codification, investment regulation, guarantees of investment subject’s rights, the protection of investments.


Повний текст:

PDF

Посилання


Інвестиційне законодавство: стан, проблеми та перспективи [Електронний ресурс]: роз’яснення від 08.05.2012 р. / Міністерство юстиції України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0015323-12?test=NOaMfL2dtr58UF86ZiePn C3XHI4 Fos80msh81e6;

Кабрияк Р. (Реми), Кодификации / Lescodifications: монография / Р. Кабрияк; пер. и авт. вступ. Л.В. Головко. – М.: Статус, 2007. – 476 с.;

Кудрявцева В.В. Концептуальні засади кодифікації інвестиційного законодавства України / В.В. Кудрявцева // Державне будівництво та місцеве самоврядування [Електронний ресурс]. – 2009. – Режим доступу: http://dspace/nulau.edu.ua:8088/bistream/123456789/2558/1/Kudryavtseva_175.pdf.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.884093

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.