ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СХИЛЯННЯ ДО ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН АБО ЇХ АНАЛОГІВ

Р. В. Доля

Анотація


Досліджуються основні етапи розвитку законодавства, що регламентувало кримінальну відповідальність за схиляння до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

 

Ключові слова: історико-правовий аналіз, кримінальна відповідальність, схиляння до вживання наркотичних речовин.

 

 

В статье исследуются основные этапы развития законодательства, которое регламентировало уголовную ответственность за склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

 

Ключевые слова: историко-правовой анализ, уголовная ответственность, склонение к употреблению наркотических веществ.

 

 

The main stages of the development of legislation that regulated criminal responsibility for inclining to the use of narcotic drugs, psychotropic substances or their analogues are studied.

 

Key words: historical and legal analysis, criminal responsibility, predilection for the use of narcotic substances.


Повний текст:

PDF

Посилання


Всемирный доклад о наркотиках, 2016, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.unodc.org/doc/wdr2016/WDR_2016_ExSum_russian.pdf;

Анисимов Л.Н. Наркотики: правовий режим / Л.Н. Анисимов. – Л., 1972. – 143 с.;

Ходаковський М.Б. Розвиток конвеційних норм міжнародного права, які регулюють вироблення, розподіл і застосування наркотичних речовин / М.Б. Ходаковский // Вісник Київського університету. Серія право – 1969. – №9. – С. 119–125;

Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: наук.-практ. посібник / А.А. Бова, В.І. Женунтій, А.П. Закалюк та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 296 с.;

Уголовный кодекс УССР. – Х.: Наркомюст УССР, 1922. – 72 с.;

Уголовный кодекс УССР. – Х.: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1927. – 324 с.;

Рексов Ю. Руководство по контролю над наркотическими средствами и психотропними веществами в контексте международных договоров / Ю. Рексов, К. Єдомсон, И. Хан, Р.Дж. Самсон. – Женева, 1987. – С. 181;

Кримінальний кодекс УРСР, від 28.12.1960 року. – Ст. 2295.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.884296

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.