ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

І. М. Компанієць, А. О. Нечитайленко, В. А. Нечитайленко

Анотація


У статті на основі аналізу норм чинного законодавства та практики його реалізації, а також наукових праць представників юридичної науки досліджено основні напрямки і форми взаємодії органів екологічного контролю з органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, виявлено проблеми правового регулювання цієї взаємодії та вносяться пропозиції з підвищення його ефективності

Ключові слова


екологічний контроль, правоохоронні органи, органи з надзвичайних ситуацій, взаємодія, воєнний стан.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 р. № 964-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 39. Ст. 351;

Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року №1264-12. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 41. Ст. 546;

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3781-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 11. Ст. 50;

Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію : постанова КМУ від 19 квітня 2017 року №275. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п#Text;

Про Затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій : Постанова КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1052 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1052-2015-п#Text;

Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/303-2022-п#Text;

Казанчук І.Д. Адміністративно-правова система суб’єктівь охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки в Україні. Право і суспільство. 2016. №5. С. 95–102;

Куліш А.М. Поняття й ознаки взаємодії правоохоронних органів України. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 11. С. 90–93;

Проблеми права екологічної безпеки : навч. посіб. / М.В. Краснова, Г.І. Балюк, А.Г. Бобкова [та ін.] ; під заг. ред. М.В. Краснової та Р.С. Кіріна; відп. ред. В.І. Андрейцев; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Дніпро: НГУ. 2016. 575 с.;

Попов С. Присяжнюк І. Тхногенно-екологічна безпека і надзвичайні ситуації: механізми координації та взаємодії. URL: http://uran.oridu.odessa.ua/article/view/201817;

Смітюх І. Особивості проведення перевірок під час воєнного стану. Аналітичний матеріал. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analitycs/214598;

Антонюк У. В. Державний екологічний нагляд (контроль) в Україні в умовах воєнного стану. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.- практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. Одеса : Видавничий дім «Гельветика». 2022. Т. 1. С. 651–654. URL: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/19729;

Про порядок класифікації надзвичайних ситуацій: Постанова КМУ від 15 липня 1998 р. № 1099. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1099-98-п#Text.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.