ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ «ГЛОРИФІКАЦІЯ» ЯК ФОРМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 436-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Ю. В. Шинкарьов, О. О. Коваленко

Анотація


У поданій статті досліджуються окремі зміни до чинного Кримінального кодексу України, спричинені актом агресії російської федерації. Зазначено, що відповідно до таких змін у сучасному кримінальному праві з’явилися нові поняття, невідомі раніше українському кримінальному праву. Одним із таких термінів сучасного кримінального законодавства та права стало поняття «глорифікація», що передбачено ст. 436-2 Криміналь-ного кодексу України. Аналіз наукової літератури та довідникових джерел свідчить про недостатнє дослідження зазначеного поняття як на мовному, так і на правовому рівні. Констатується певний факт полеміки щодо необхідності введення саме цього поняття до правової системи України. Визначається, що згідно з чинним законодавством України про кримінальну відповідальність глорифікованими можуть бути тільки фізичні особи. Відповідальності за глорифікацію інших явищ відповідно до цієї норми на сьогодні не існує, що визначається як недолік чинного законодавства. Наведено загальнотеоретичне тлумачення поняття «глорифікація».


Ключові слова


військові кримінальні правопорушення, об’єкт кримінального правопорушення, об’єктивна сторона, покарання, глорифікація, воєнний стан, кримінальна відповідальність, кримінально-правові засоби

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєсєдіна Л. Л. До питання зміни понятійного апарату термінології законодавства. Інформація і право. 2013. № 2(8). С. 26–35;

Журавльов М. С. Правове регулювання кримінальної відповідальності за військові кримінальні правопорушення: історико-правовий аспект. Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди» Право», (35), (2022). С. 47-52.

Надоєв А. А. Кримінальна відповідальність за бездіяльність військової влади: міжнарод-ний аспект і зарубіжний досвід. Recht der Osteuropaischen Staaten. University of Gottingen (Germany) 2019. № 4;

Надоєв А. А. Об’єктивна сторона кримінального правопорушення, передбаченого ст. 426 КК України. Держава та регіони. Сер. Право. 2021. №4 (74). Класич-ний приватний університет. С. 78–84;

Мовчан Р. О. «Воєнні» новели Кримінального кодексу України: правотворчі та правозастосовні проблеми: монографія. Київ: Норма права, 2022. 244 с.;

Військові злочини: кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна характеристика: колектив. моногр. / Стратонова В. М. та ін. Херсон: Гельветика, 2015. 340 с.;

Харитонов С. О. Кримінальна відповідальність за військові злочини за криміналь-ним правом України: монографія. Харків: Право, 2018. 326 с.;

Панов М. І. Понятійний апарат кримінального права та його науково-практичне значення. Право України URL: https://pravoua.com.ua/ua/store/pravoukr/pravo_2018_4/pravo_2018_4_s12/;

URL: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/vipravdovuvannya-agresiyi-rf-v-ukrayini-povidomleno-pro-pidozru-pomicniku-narodnogo-deputata;

URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/ bills_ documents/document-2165054.pdf.;

URL: https://goroh.pp.ua/.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.