КОНЦЕПТ «ПРАВО НА БЕЗПЕЧНІ І ЗДОРОВІ УМОВИ ПРАЦІ» ЯК СКЛАДОВА ГІДНОЇ ПРАЦІ В УКРАЇНІ В РЕАЛІЯХ РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

О. О. Коваленко

Анотація


Метої статті є характеристика концепту «право на безпечні і здорові умови праці» як складової гідної праці в Україні в реаліях режиму воєнного стану та визначення індикаторів-умов, що є прийнятними для відхилення від його змісту – європейського стан-дарту під час режиму воєнного стану. Автор констатує, що кількість заходів, непопулярних для працівників, але популярних для роботодавців, є занадто великою для малостатейного Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Фактично новий спеціальний нормативно-правовий акт закріпив пріоритет прояву свободи волі роботодавця у питаннях правового регулювання трудових відносин за рахунок обмеження трудових прав працівника. Автор дійшов висновку, що держава, використовуючи обмежен-ня на трудові права в реаліях режиму воєнного стану, має чітко визначати умови-індикатори використання такої можливості, не нехтуючи напрацюваннями щодо забезпечення гідної праці. Надаються пропозиції із вдосконалення чинного законодавства.

Ключові слова


право на безпечні і здорові умови праці, гідна праця, захист прав і законних інтересів, працівник, роботодавець, обмеження прав, режим воєнного стану, порушене право.

Повний текст:

PDF

Посилання


Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану: Закон України від 15 березня 2022 р. № 2136-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text;

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин: Закон України від 1 липня 2022 р. № 2352-IX№ 2352-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/2352-20#n2;

Амелічева Л. П. Державно-правові аспекти забезпечення права на гідну працю у мирний і воєнний час. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспондента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової акаде-мії, заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О. І., 21 травня 2022 р. Харків, 2022. С. 57–60;

Коваленко О. О. Новели трудового законодавства України, що характеризують свободу волю працівника і роботодавця при зміні трудового договору та забезпечують право на безпечні і здорові умови праці в період воєнного стану: Зб. наукових праць Харківського національного університету ім. Г. С.Сковороди. Сер. Право. 2021. Вип. 35. С. 94–99;

Кохан Н. В. Обмеження права на працю в умовах воєнного стану. Актуальні проблеми приватного та публічного права: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 93-річчю з дня народження члена-кореспон-дента НАПрН України, академіка Міжнародної кадрової академії, заслуженого діяча науки України, доктора юридичних наук, професора Процевського О. І., 21 травня 2022 р. Харків, 2022. С.77–80;

Nearly 5 million jobs have been lost in Ukraine since the start of the Russian aggression, sas ILO. ILO. Press release. 11 May 2022. URL: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news;

З 19 липня іспектори Держпраці можуть проводити перевірки під час війни. KadrEX. Кадровий експерт. URL: https://profpressa.com/news№

До 100-річчя Міжна-родної організації праці. Департамент міжнародних зв’язків ФПУ. 08.10.2018. Офіційний сайт Профспілки працівників освіти і науки України. URL: https://pon.org.ua/novyny/6636-do-100-rchchya-mzhnarodnoyi-organzacyi-prac.html.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.