КОНЦЕПЦІЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ: ВИКЛИКИ ВОЄННОГО ЧАСУ

А. В. Теліченко

Анотація


В Україні в умовах активної реалізації євроінтеграційних процесів та значного напруження в соціально-економічній і політичній сферах питання розвитку трудової галузі й реалізації принципів гідної праці є одними з найактуальніших. Завдання забезпечення гідної праці в системі формування соціальної політики та адаптація трудового законодавства України до стандартів ЄС знаходиться в площині вимог щодо виконання планів імплементації актів Європейського Союзу.
Праця є способом реалізації інтелектуальних і фізичних здібностей, розвитку людського потенціалу, який в сучасних умовах є важливим чинником прогресу. У цьому контексті гідна праця є головним фактором у забезпеченні економічної збалансованості та соціальної стабільності. Визнанням цього стало ініціювання Міжнародною організацією праці (МОП) формування Концепції гідної праці, яка отримала підтримку провідних міжнародних організацій, урядів, профспілок, об’єднань роботодавців, громадськості і науковців. Реалізація Концепції гідної праці потребує пошуку можливостей її впровадження та забезпечення в Україні. У статті автор акцентує увагу на тому, що в умовах сьогодення перед Україною постало важливе завдання – сформувати Концепцію гідної праці з огляду на виклики сьогодення та визначити ефективні механізми скорочення дефіциту гідної праці. Концепція гідної праці має стати орієнтиром у реформуванні трудової сфери. Розроблення дієвої правової моделі забезпечення гідної праці потребує об’єднання зусиль фахівців-практиків та науковців для проведення наукових пошуків та застосування науково виваже-них, аргументованих підходів у розробленні нових ідей та рішень.


Ключові слова


євроінтеграція, європейські цінності, гідна праця, концепція гідної праці, соціальне партнерство, воєнний стан, післявоєнне відновлення, право на працю

Повний текст:

PDF

Посилання


Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2017 році». 7 вересня 2017 року [Електронний ресурс]. URL: http://www.president.gov.ua/news/ poslannya-prezidentaukrayini-do-verhovnoyi-radi-ukrayini-pr-43086;

Середа О. Г. Реалізація права на працю в умовах євроінтеграції України. Право та інновації. 2016. № 1 (13). С. 73–80;

Чубарьян А. О. Европейская идея в истории: проблемы войны и мира. Москва: Междунар. отношения, 1987. 350 с;

Європейські цінності [Елект-ронний ресурс]. URL: http://bibliotekaturgeneva.edu.kh.ua/vse_pro_ yevropu/istoriya_ yevro-pejsjkogo_soyuzu/ yevropejsjki_cinnosti;

Прохоров О. Європейські цінності [Електронний ресурс]. URL: Режим доступу: http://h.ua/story/29888/;

Європейські цінності і Україна [Електронний ресурс]. URL: http://newzz.in.ua/main/1148865159-yevropejski-cinnosti-i-ukrayina.html;

Укріплення потенційних можливостей МОП зі сприяння державам-членям в досягненні цілей Організації в контексті глобалізації [Електронний ресурс]. URL: http://www.ilo.org/public/ russian/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-v.pdf.;

Report of the Director-General: Decent work. International Labor Conference, 87th Session, Geneva, 1999 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ilo.org/public/english/bureau/dgo/ speeches/ somavia/ 1999/seattle.htm.;

Програма гідної праці 2020–2024 в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://ukraine.un.org/sites/default/files/2021-02/wcms_768827.pdf;

Ринок праці в умовах війни: основні тенденції та напрями стабілізації [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://razumkov.org.ua/images/2022/07/18/2022-ANALIT-ZAPIS-PISHULINA-2.pdf.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.