ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ МАЙНА, ОДЕРЖАНОГО ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ

К. В. Шейко

Анотація


Метою статті є визначення легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та аналіз проблем кваліфікації цього кримінального правопорушення. У статті проаналізовано склад правопорушення, передбачений ст. 209 Кримінального кодексу України. Здійснено прикладний аналіз, що полегшить процес кваліфікації аналізованого діяння. Описується кожен елемент складу правопорушення, зокрема об’єктивний бік, який є достатньо об’ємним щодо кількості предикатних діянь, тобто набуття, володіння, викорис-тання майна, розпорядження майном, переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого май-на або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження. Досліджується суб’єктивний бік та особливості суб’єкта. Розглянуто суміжні склади кримінальних правопорушень, наслідком чого є визначення підстав для розмежування зазначених правопорушень. Наведено рішення судів першої інстанції, якими підтверджу-ються або спростовуються спорідненість відмивання доходів з іншими правопорушеннями. Як висновки наведено аргументації недосконалості диспозиції статті 209 КК України.

Ключові слова


легалізація, відмивання, предикатне діяння, кваліфікація, корупція, доходи, отримані злочинним шляхом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія / Шепітько В. Ю. та ін. Харків: Право, 2006. 624 с.;

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-II. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text;

Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відпо-відальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» № 5 від 15.04.2005 р. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-05#Text;

Римський статут Міжнародного кримінального суду: Статут від 17 липня 1998 р. Організація Об’єднаних Націй. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text.

Вирок Галицького районного суду м. Львова від 18.12.2015 року у справі № 461/8456/15-к. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/54474123;

Вирок Голосіївського районного суду міста Києва у справі № 752/22807/19, провадження № 1-кп/752/1240/20 від 20 травня 2020 р. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ Review/89334290;

Вирок Броварського міськрайонного суду Київської області від 8 грудня 2014 р. у справі № 1007/14032/2012 URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/41927514.
DOI: https://doi.org/10.34142/23121661.2022.36.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.