Лінгвістичні дослідження

Рік заснування: 1988

Галузь та проблематика: У збірнику публікуються статті, що віддзеркалюють найновіші дослідження в царині мовознавства. Вони охоплюють проблеми теорії мови, прикладної лінгвістики, методики викладання лінгвістичних дисциплін. Тематика і змістова наповненість статей пов’язана із дослідженням української мови в річищі сучасних напрямів мовознавства – лінгвістичної концептології, прагмалінгвістики, функціональної, комунікативної, дискурсивної лінгвістики, текстології.

Постановою Президії ДАК України № 1-05/1 від 10.02.2010 р. (перереєстрація: наказ МОН України №886  від 02.07.2020 р.) збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії).

Спеціальність: 035 (філологічні науки).

ISSN 2312-0665 (Print), ISSN 2312-7546 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15671-4143 ПР від 21.09.2009 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1984  від 28.12.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних:  Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, ERIH PLUSBASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREScillitfatcat!OUCISherpa Romeo

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef 

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Піддубна Наталія Віталіївна, д.ф.н., проф. проф. каф. укр. мови імені професора Л.А. Лисиченко ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна

Адреса редакції: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2

Контактні телефони

+38(099)7990266 (гол. редактор – Піддубна Наталія Віталіївна)

+38(095)5500501 (заст. гол. редактора – Осіпова Тетяна Федорівна)

E-maillingvodoslid60@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.


Зображення домашньої сторінки журналу