Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

 1. Н. В. Піддубна, д.ф.н., проф., проф. каф. укр. мови імені професора Л.А. Лисиченко ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 1. К. Ю. Голобородько, д.ф.н., проф., декан укр. мовно-літературного фак-ту ім. Г. Квітки-Основ’яненка ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна
 2. А. І. Даниленко, повний проф. каф. сучасних мов і культур Пейсівського університету, США
 3. О. В. Ковтун, к.ф.н., доц., доц. кафедри теорії i практики перекладу факультету іноземних мов, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна
 4. І. І. Костікова, д.п.н., проф., зав. каф. теорії і практики англійської мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна
 5. О. О. Маленко, д.ф.н., проф., зав. каф. українознавства та лінгводидактики ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна
 6. О. І. Ніка, д. ф. н., проф., проф. кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Т. Шевченка, Україна
 7. О. А. Олексенко, к.ф.н., проф., проф. каф. укр. мови імені професора Л.А. Лисиченко ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна
 8. Т. Ф. Осіпова, д.ф.н., доц., проф. кафедри української мови імені професора Л.А. Лисиченко ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна
 9. В. А. Папіш, к. ф. н., доц., доц. каф. укр. мови ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Україна
 10. Т. О. Петрова, к.ф.н., доц., доц. каф. мовної підготовки Державного біотехнологічного університету, Україна
 11. С. Л. Попов, д.ф.н., проф. каф. російської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна, Україна
 12. Я. Ю. Сазонова, д.ф.н., доц., зав. каф. фонетики і граматики англ. мови ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Україна
 13. О. В. Халіман, д.ф.н., доц., викладач, відокремлений структурний підрозділ "Полтавський фаховий коледж Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого", Україна
 14. Н. В. Щербакова, к.ф.н., доц., зав. каф. української мови імені професора Л.А. Лисиченко ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна