ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНІЗМІВ У ЩОДЕННИКУ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Г. Я. Намачинська

Анотація


На основі аналізу мовної тканини російськомовного тексту ≪Щоденника≫ Т. Г. Шевченка виокремлено українізми російської мови, що в цьому статусі зафіксовані й у тлумачному словнику В. І. Даля. Підтверджено, що українська мова за допомогою актуалізації російськомовних текстів Кобзаря, де українізми виражали національний колорит України, ментальність українців і под., збагачувала російську мову, розширяючи її лексичний склад екзотизмами, етнографізмами, ментальними поняттями та ін. Української лінгвокультури.

Ключові слова: екзотизми, етнографізм, запозичення, лінгвокультура, українізми російської мови, тлумачний словник В. І. Даля, ≪Щоденник≫ Т. Г. Шевченка.

 

На основании анализа языковой ткани русскоязычного текста ≪Дневника≫ Т. Г. Шевченко выделены украинизмы русского языка, зафиксированные в этом статусе и в толковом словаре В. И. Даля. Подтверждено, что украинский язык при помощи актуализации русскоязычных текстов Кобзаря, в котором украинизмы выражали национальный колорит Украины, ментальность украинцев и под., обогащала русский язык, расширяя ее лексический состав за счет экзотизмов, этнографизмов, ментальных понятий и под. украинской лингвокультуры.

Ключевые слова: лингвокультура, заимствования, ≪Дневник≫ Т. Г. Шевченко, толковый словарь В. И. Даля, украинизмы русского языка, экзотизмы, этнографизмы.

 

Based on the analysis of the Russian-language text of T. Shevchenko’s ≪Diary≫ the Ukrainianisms in the Russian language have been singled out. In this status they were fixed in the dictionary of V. I. Dahl. Relevant is the confirmation of the Ukrainianisms in the Russian text. The goal is to describe the functioning of the Ukrainianisms by origin in the text. The task – to find the confirmation that the Ukrainian language enriched Russian, extending its lexical composition by means of exotic words, ethnographisms, mental concepts and other items of Ukrainian linguistic culture. The results achieved: the Ukrainianisms peculiarities of the Russian language in the text have been analysed. The conclusion – the Ukrainian language, including T. Shevchenko’s Russian texts, enriched Russian with the Ukrainianisms. T. Shevchenko’s ≪Diary≫ is very important for research and studying. As it is full of the Ukrainianisms it is helpful in the researching of them in the Russian language. There is a confirmation that Ukrainian language had a great influence on the Russian language. T. Shevchenko’s ≪Diary≫ is an universal source for research, opinions and expectations of the outcome, the credo of the poet. Generous use of the Ukrainianisms offers the text the Ukrainian national colors.

Keywords: exotic words, ethnographisms, borrowings, linguistic culture, Ukrainianisms of the Russian language, V. I. Dahl’s explanatory dictionary, T. Shevchenko’s ≪Diary≫.

На основі аналізу мовної тканини російськомовного тексту ≪Щоденника≫ Т. Г. Шевченка виокремлено українізми російської мови, що в цьому статусі зафіксовані й у тлумачному словнику В. І. Даля. Підтверджено, що українська мова за допомогою актуалізації російськомовних текстів Кобзаря, де українізми виражали національний колорит України, ментальність українців і под., збагачувала російську мову, розширяючи її лексичний склад екзотизмами, етнографізмами, ментальними поняттями та ін. Української лінгвокультури.

Ключові слова: екзотизми, етнографізм, запозичення, лінгвокультура, українізми російської мови, тлумачний словник В. І. Даля, ≪Щоденник≫ Т. Г. Шевченка.

 

На основании анализа языковой ткани русскоязычного текста ≪Дневника≫ Т. Г. Шевченко выделены украинизмы русского языка, зафиксированные в этом статусе и в толковом словаре В. И. Даля. Подтверждено, что украинский язык при помощи актуализации русскоязычных текстов Кобзаря, в котором украинизмы выражали национальный колорит Украины, ментальность украинцев и под., обогащала русский язык, расширяя ее лексический состав за счет экзотизмов, этнографизмов, ментальных понятий и под. украинской лингвокультуры.

Ключевые слова: лингвокультура, заимствования, ≪Дневник≫ Т. Г. Шевченко, толковый словарь В. И. Даля, украинизмы русского языка, экзотизмы, этнографизмы.

 

Based on the analysis of the Russian-language text of T. Shevchenko’s ≪Diary≫ the Ukrainianisms in the Russian language have been singled out. In this status they were fixed in the dictionary of V. I. Dahl. Relevant is the confirmation of the Ukrainianisms in the Russian text. The goal is to describe the functioning of the Ukrainianisms by origin in the text. The task – to find the confirmation that the Ukrainian language enriched Russian, extending its lexical composition by means of exotic words, ethnographisms, mental concepts and other items of Ukrainian linguistic culture. The results achieved: the Ukrainianisms peculiarities of the Russian language in the text have been analysed. The conclusion – the Ukrainian language, including T. Shevchenko’s Russian texts, enriched Russian with the Ukrainianisms. T. Shevchenko’s ≪Diary≫ is very important for research and studying. As it is full of the Ukrainianisms it is helpful in the researching of them in the Russian language. There is a confirmation that Ukrainian language had a great influence on the Russian language. T. Shevchenko’s ≪Diary≫ is an universal source for research, opinions and expectations of the outcome, the credo of the poet. Generous use of the Ukrainianisms offers the text the Ukrainian national colors.

Keywords: exotic words, ethnographisms, borrowings, linguistic culture, Ukrainianisms of the Russian language, V. I. Dahl’s explanatory dictionary, T. Shevchenko’s ≪Diary≫.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білецький О. Тарас Григорович Шевченко. Літературний портрет / О. Білецький, О. Дейч. – К. : Держ. вид-во худ. літ., 1961. – 324 с.

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х томах / В. И. Даль, Т. 1 – 699 с., Т. 2 – 779 с., Т. 3 – 555 с., Т. 4 – 683 с. – М. : Терра, 1981.

абужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – К. : Освіта, 2001. – 234 с.

Кирилюк Є. П . Тарас Шевченко. Життя і творчість / Є. П. Кирилюк, вид. друге, доп. та переробл. – К. : Держ. вид-во худ. літ., 1964. – 23 с.

Космеда Т. А. Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу : моногр. / Тетяна Анатоліївна Космеда. – Дрогобич : Коло, 2012. – 372 с.

Мацько Л . Тарас Шевченко як знакова постать у полілозі національних культур / Л. Мацько. // Українська література в загальноосвітній школі. – № 1. – 2014. – С. 33–38.

Плющ М. Я .Українська мова : підр. для 10 класу загальноосв. навч. закладів : профільний рівень. / М. Я. Плющ, В. І. Тихоша. – К. : Освіта, 2010. – 416 с.

Рубчак Б. Живописаний Шевченко (≪Журнал≫ як текст) / Б. Рубчак // Світи Тараса Шевченка : Збірник статей до 175-річчя з дня народження поета; ЗНТШ : Філологічна секція, т. 214. – Нью-Йорк, 1991. – С. 65–90.

Шевченко Т. Щоденник. Вибрані листи / Т. Шевченко // Шевченко Т. Твори : у п’яти томах, т. 5. – К. : Дніпро, 1971. – 340 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.48565

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.