НАУКОВА РЕЦЕПЦІЯ ТЕРМІНОПОНЯТЬ КІНОІНДУСТРІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ КІНОЛЕКСИКОГРАФІЇ

О. В. Ісаєнко

Анотація


У статті розглянуто лексичні одиниці української кіногалузі щодо їхньої термінологічності й окреслено основні підходи до класифікації термінів сфери кіно на матеріалі як професійно систематизованих кінословників В. Н. Миславського й С. І. Юткевича, так і електронних глосаріїв на сторінках українських національних кінопорталів. Окрім визначення принципів систематизації лексики кіномистецтва, у статті виокремлено основні тематичні групи термінів сфери кіно й подано класифікацію фільмів як головних кінематографічних одиниць, яка базується на соціальному критерії оцінки смислового наповнення кінофільму.

Ключові слова: лексика кіномистецтва, класифікація термінів кіно, кінословники, українські кінопортали, інтернет-глосарії кінолексики, одиниці кінематографу.

 

В статье рассмотрены лексические единицы киносферы с точки зрения их терминологичности и очерчены основные подходы к классификации терминов кино на материале как профессионально систематизированных кинословарей В.Н. Миславского и С.И. Юткевича, так и электронных глоссариев на страницах украинских национальных кинопорталов. Кроме определения принципов систематизации лексики киноискусства, в статье выделены основные тематические группы терминов сферы кино и подана классификация фильмов как основных кинематографических единиц, которая основывается на социальном критерии оценки смыслового наполнения фильмов.

Ключевые слова: лексика киноискусства, классификация терминов кино, кинословари, украинские кинопорталы, интернет-глоссарии кинолексики, единицы кинематографа.

 

The article deals with the lexical units from the field of cinematography from the point of view of their terminological nature and the main approaches to their classification were defined on the basis of the material taken from professionally arranged dictionaries by V.N. Myslavskiy and S.I. Yutkevich as well as from the Internet-glossaries founded on the Ukrainian national cinema portals. The system of film terms is ramified and it continues to renew and develop its structure that is why the necessity of its detailed analysis arises. The central aim of the article is to identify the primary approaches to the classification of the film terms. The tasks to be solved are: to define the criteria of unification of the terms from the field of cinema into the groups; to determine the principles of systematization of the film terminological units. The composing of the film terms dictionaries is mainly based whether according to the alphabetical index or due to the semantic belonging of the term to a certain thematic group. Besides the determination of the principles of systematization of the film terms, there were singled out the main thematic groups of these terms. Furthermore, in the article the classification of films as the paramount units of cinematography was represented in terms of the social criterion of evaluation of the notional sense of the movie.

Keywords: film vocabulary, classification of the film terms, film terms dictionaries, Ukrainian cinema portals, Internet-glossaries of the film terms, units of cinematography.


Повний текст:

PDF

Посилання


Киноэнциклопедический словарь / под общ. ред. С. И. Юткевича. – М. : Сов. энциклопедия, 1986. – 931 с.

Миславський В.Н. Кінословник. Терміни, визначення, жаргонізми / В. Н. Миславський. – Харків, 2007. – 328 с.

Національний кінопортал «KINO-КОЛО» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.kinokolo.ua/

Національний кінопортал «Cinemator» [Електронний ресурс]. – Режим доступу

:http://cinemator.org/

Чорноморденко І.В., Смаїлова Е.Р. Сучасний кінематограф: методологічне підґрунтя класифікації / І. В. Чорноморденко, Е. Р. Смаїлова // СОФІЯ. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник. – 2014. – №2. – С. 54–56.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.32838

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.