СПОРТИВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

І. О. Коробова

Анотація


У статті розглянуто запозичення у сфері спортивної лексики сучасної української мови та проаналізовано особливості їхнього творення.

Ключові слова: запозичення, спортивна лексика, способи творення, семантична та морфологічна деривація.

 

В статье рассмотрены заимствования в сфере спортивной лексики в современном украинском языке, а также проанализировано особенности их образования.

Ключевые слова: заимствования, спортивная лексика, способы образования, семантическая и морфологическая деривация.

 

The article deals with the borrowings in the Modern Ukrainian language sport vocabulary and examines the peculiarities of their formation.

Keywords: borrowings, sport vocabulary, ways of formation, morphology and semantic derivation


Повний текст:

PDF

Посилання


Великий англо-український словник / У новій редакції – К.: Арій, 2008. – 389 с.

Клименко Н.Ф. Динамічні процеси в сучасному лексиконі: [монографія] / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.П. Кислюк. – К.: ВД Дмитра Бурого, 2008. – 336 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.