ГІДРОНІМІЯ БАСЕЙНУ РІЧКИ БУЖОК

А. О. Коханська

Анотація


У статті розглядається лексико-семантична структура власних назв гідрооб’єктів басейну річки Бужок (лівої притоки Південного Бугу). Гідроніми аналізуються за семантикою твірної основи, визначаються способи їхнього словотвору, етимологія та мотиваційні особливості.

Ключові слова: гідронім, річка, квалітативна назва.

 

В статье рассматривается лексико-семантическая структура имен собственных гидрообъектов бассейна реки Бужок (левого притока Южного Буга). Гидронимы анализируются за семантикой образующей основы, определяются способы их словообразования, этимология и мотивационные особенности.

Ключевые слова: гидроним, река, квалитативное название.

 

The lexical and semantic structure of the proper names of basin of Buzhok river (left flux of Pivdennyj Bug river) and semantics of formative basis of hydronyms are analyzed in the article. Their word-formation, means etymology and motivational features are determined.

Keywords: hydronуm, river, qualitative namе.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабишин С.Д. Топоніміка в школі: на матеріалах Хмельницької області / С.Д. Бабишин. – К.: Радянська школа, 1962. – 122 с.

Гжимайло Ю .Д. Походження назв містечок і сіл Красилівщини / Ю.Д. Гжимайло. – Красилів, 1992. – 22 с.

Грінченко Б.Д. Словарь української мови / Б.Д. Грінченко. – К., 1907–1909. – Т. 1–4.

Легенди з-над сивого Бужка: природа, археологія, історія, етнографія та фольклор сіл Микитинці, Хотьківці, Вереміївка і Заруддя Красилівського району на Хмельниччині – К.: Майстерня книги, 2010 – 127 с.

Марусенко Т.А. Материалы к словарю украинских географических апелятивов (названия рельефов) / Т.А. Марусенко. – М.: Полесье, 1968. – С. 206–255.

Масенко Л.Т. Гідронімія Східного Поділля / Л.Т. Масенко. – К.: Наукова думка, 1979. – 102 с.

Словник гідронімів України / упор. І.М. Желєзняк, А.П. Корепенова, Л.Т. Масенко, А.П. Непокупний, В.В. Німчук, Є.С. Отін, О.С. Стрижак, К.К. Цілуйко. – К.: Наукова думка, 1979. – 780 с.

Словник української мови: в 11 т. – К.: Наукова думка, 1970–1980.

Торчинська Н.М. Словник власних географічних назв Хмельницької області / Н.М. Торчинська, М.М. Торчинський. – Хмельницький: Авіст, 2008. – 549 с.

Швеба Г.І. Каталог річок і водойм України: навчально-довідковий посібник / Г.І. Швеба, М.І. Ігошин, Є.Д. Гопченко (ред.). – Одеса: Астропринт, 2003. – 392 с.

Янко М.Т. Топонімічний словник України : словник-довідник / М.Т. Янко. – К.: Знання, 1998. – 432 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.