ДЕРИВАЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ ДРІБНИХ ГЕОГРАФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Я. В. Янчишина

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей творення власних назв дрібних географічних об’єктів Хмельницького району Хмельницької області. У цій статті порушуються питання творення мікротопонімів з погляду семантики твірних основ та дериваційних особливостей. Під час дослідження насамперед описано відапелятивні та відонімні мікротопоніми, а також найпродуктивніші способи творення онімів: лексико-семантичний та морфологічний. Ключові слова: відапелятивна лексика, відонімна лексика, мікротопонім, семантика твірної основи.

 

Статья посвящена исследованию особенностей создания названий мелких географических объектов Хмельницкого района Хмельницкой области. В этой статье поднимаются проблемы создания микротопонимов с точки зрения семантики образующих основ и деривационных особенностей. В ходе исследования прежде описано отапелятивные и отонимные микротопонимы, а также способы создания микротопонимов: лексико-семантический и морфологический.

Ключевые слова: отапелятивная лексика, отонимная лексика, микротопоним, семантика образующей основы.

 

The feature of the formation of microtoponyms are studied in the article. The problems of their formation are investigated from the viewpoint of semantics of the word-forming stem and derivational peculiarities. Microtoponyms are formed from common and proper nouns. Also the problem of lexical-semantic and morphological wordformation principles in microtoponymy of Khmelnytsky district in Khmelnytsky region.

Keywords: derivational peculiarities, microtoponym, morphological word-formation, lexical-semantic word-formation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бабишин С.Д. Топоніміка в школі: На матеріалах Хмельницької області / С.Д. Бабишин. – К.: Радянська школа, 1962. – 122 с.

Герета Н.М. Ойконімія північної Хмельниччини: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – укр. мова / Н.М. Герета. – К., 2004. – 209 с.

Горпинич В.О. Сучасні словотворчі тенденції в розвитку мікрогідронімії Сумщини (назви ставків) / В.О. Горпинич // Питання гідроніміки: матеріали 3-ої республіканської ономастичної наради. – К., 1971. – С. 99–104.

Ковалик І.І. Словотворча будова української топоніміки (Назви населених пунктів із суфіксом -иц-я (-ниц-я) / І.І. Ковалик // Питання українського мовознавства. – Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1960. – Книга 4. – С. 137–143.

Ляшенко Р.О. Мікротопонімія Кіровограда: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – укр. Мова / Р.О. Ляшенко. – Х., 2008. – 20 с.

Михальчук О.І. Мікротопонімія Підгір’я: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – укр. мова / О.І. Михальчук. – К., 1998. – 16 с.

Проць О.І. Мікротопонімія Північної Львівської області: автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 – укр. мова / О.І. Проць. – Львів, 2011 – 21 с.

Торчинський М.М. Ойконімія Південно-Західного Поділля: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.02 – укр. мова / М.М. Торчинський. – К., 1993. – 276 с.

Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови: монографія / М.М. Торчинський. – Хмельницький: Авіст, 2008. – 548 с.

Цілуйко К.К. Програма збирання матеріалів для вивчення топоніміки України / К.К. Цілуйко. – К., 1962. – 36 с.

Цілуйко К.К. Топонімія Покровського району Дніпропетровської області / К.К. Цілуйко // Мовознавство. Наукові записки. – Т. ХІV. – К.: Вид-во АН УРСР, 1957. – С. 62–90.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.