ПОСТМОДЕРНІСТСЬКЕ ЗОБРАЖЕННЯ ЗОВНІШНОСТІ ЛЮДИНИ В ТЕКСТІ РОМАНУ Ю. АНДРУХОВИЧА «РЕКРЕАЦІЇ»

Т. Д. Ліщук

Анотація


У статті проаналізовано лексико-семантичне поле «зовнішність людини», виокремлене із мови роману «Рекреації» Ю. Андруховича. Основна увага зосереджена на дослідженні власних ознак, зокрема анатомічних та функціональних. Встановлено, що найбільш продуктивними в автора є лексико-семантичні поля на позначення очей, волосся, обличчя, статури.

Ключові слова: лексико-семантичне поле, зовнішність людини, власні ознаки, постмодерністське зображення, лексема.

 

В статье проанализировано лексико-семантическое поле «внешность человека», выделенное из языка романа «Рекреации» Ю. Андруховича.

Основное внимание сосредоточено на исследовании собственных признаков, в частности анатомических и функциональных. Установлено, что наиболее производительными у автора являются лексико-семантические поля на обозначение глаз, волос, лица, телосложения.

Ключевые слова: лексико-семантическое поле, внешность человека, собственные признаки, постмодернистское изображение, лексема.

 

In the article the lexical-semantic field of “appearance of the person” is analyzed, whic was taken from the novel “Recreations” by Y. Andrukhovych. The main attention is focused on the research of the personal features, including anatomical and functional. It is established that the most productive is the lexical-semantic s for denoting eyes, hair, face, physiques of people.

Keywords: lexical-sematcic field, appearance of the person, personal features, postmodern depiction, lexeme.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


«Бу-ба-бу» (Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак): Вибрані твори: Поезія, проза, есеїстка / Авторський проект, упоряд., бібліограф.відомомсті та прим. Василя Габора. – Львів: ЛА «Піраміда», 2088. – 392 с. (Серія: «Українські Літературні Групи»).

Словник української мови / упор. з дод. влас. матеріалу Б. Грінченко: в 4-х т. – К. : Вид-во Академії наук Української РСР, 1958. – Том 1. – 494 c.

Фащенко В. У глибинах людського буття. Етюди про психологізм літератури / В.Фащенко. – К. : Дніпро, 1981. – 279 с.

Цапліна І. Феномен творчості Ю. Андруховича в романі «Рекреації» / І. Цапліна // http://www.zsu.zp.ua/99/l-article.php?item=38.

Шеремет А. Криміналістика : як навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / А. Шеремет. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.

Шуляк С. Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала : монографія / С. Шуляк. – Умань : РВЦ «Софія», 2009. – 160 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.