НОВІ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ВИЯВИ ВІДАБРЕВІАТУРНИХ УТВОРЕНЬ У МОВІ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА» НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

М. І. Навальна

Анотація


У статті проаналізовано тематичні групи нових відабревіатурних утворень, визначено їхню частиномовну належність та стилістичну роль у мові інтернет-видання «Українська правда».

Ключові слова: тематичні групи, відабревіатурні утворення, мова інтернетної публіцистики, стилістична роль.

 

В статье проанализированы тематические группы новых отаббревиатурных образований, определена их принадлежность к части речи и стилистическая роль в языке интернет-издания «Украинская правда».

Ключевые слова: тематические группы, отаббревиатурные образования, язык интернетной публицистики, стилистическая роль.

 

In the article the author analyses the thematic groups of new lexical units formed from the abbreviations, defines their belonging to the definite parts of speech and their stylistic role in the language of the Internet edition «Ukrainska pravda».

Keywords: thematic groups, lexical units formed from the abbreviations, the language of Internet journalism, stylistic role.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Алексеев Д.И. Сокращенные слова в русском языке / Д.И. Алексеев. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 1979. – 328 с.

Бойченко Л.М. Структурно-семантичні типи абревіатур і діапазон їх дериваційної активності в сучасній українській мові / Л.М. Бойченко // Мовознавство. – 1982. – № 5. – С. 75–80.

Городенська К. І все-таки вони не есбеушники // Катерина Городенська // Українська мова. – 2009. – № 1. – С. 32.

Городенська К. Чи потрібні ці незвичні написання слів? // Катерина Городенська // Українська мова. – 2010. – № 3. – С. 115.

Карпіловська Є. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій / Євгенія Карпіловська // Українська мова. – 2008. – № 1. – С. 24–35.

Ковалик І.І. Питання з теорії словотвору в працях О.О. Потебні / І.І. Ковалик // О.О. Потебня і деякі питання сучасної славістики. – Х., 1962. – С. 27–34.

Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи (из наблюдений над речевой практикой масс-медиа) / В.Г. Костомаров. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. – 247 с.

Коць Т.А. Літературна норма у функціональностильовій і структурній парадигмі / Т.А. Коць. – К.: Логос, 2010. – 303 с.

Навальна М.І. Універбати в мові сучасної української періодики / М.І. Навальна // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – Вип. ХХІ. – С. 535–541.

Нелюба А. Явища економії в словотвірній номінації української мови: [монографія] / Анатолій Нелюба. – Харків, 2007. – 302 с.

Стишов О.А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) : [монографія] / О.А. Стишов. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2003. – 388 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.