ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНІВ ПЕРЛИТ, СТОП У СУЧАСНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Т. А. Марченко

Анотація


Статтю присвячено проблемі функціонування термінів сучасної галузі матеріалознавства. На основі етимологічного аналізу доведено доцільність використання проаналізованих термінів.

Ключові слова: термін, мовна аналогія, запозичення, етимологія, перлит, стоп.

 

Статья посвящена проблеме функционирования терминов в области современного материаловедения. На основе этимологического анализа доказана необходимость использования проанализированных терминов.

Ключевые слова: термин, языковая аналогия, заимствование, этимология, перлит, сплав.

 

The article deals with the problem of terminology in the sphere of modern material science. On a basis of etymological analysis the necessity of analyzing terms usage had been proved.

Keywords: term, language analogy, loanword, etymology, pearlite, alloy.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання


Бредіс Н.Ю. Діагностичні визначення перлин сучасних та стародавніх // Восточноевропейский археологический журнал. — № 6(7). — Листопад — грудень. — 2000 (archaeology.kiev.ua/journal/061100/bredis.htm).

Глотка О.А., Коваль А.Д., Внуков Ю.Н. Дослідження впливу легування важкотопким брухтом на структуру і властивості жароміцного нікелевого сплаву // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. — №1. —2010. — С.45-51.

Етимологічний словник української мови. — У 7-и тт. — К.: Наук. дум., 1982 — 2003.

Кочан І.Термінологія: національна чи міжнародна? / І. Кочан // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». — 2009. — № 648. — С. 3-8.

Металознавство: Підручник / О. М. Бялік, В. С. Черненко, В. М. Писаренко, Ю. Н. Москаленко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: ІВЦ «Видавництво «політехніка»», 2008. — 384 с.

Металознавство та термічна обробка металів: Підручник / О. А. Кузін, Р. А. Яцюк. — К.: «Основа», 2005. — 323 с.

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів: Навчальне видання/ В. В. Хільчевський, С. Є. Кондратюк, В. О. Степаненко, К. Г. Лопатько. — К.: Либідь, 2002. — 326 с.

Матеріалознавство. Лабораторний практикум: Навч. посібник / А. Д. Коваль, С. Б. Бєліков, І. М. Лазечний, Л. П. Степанова. Під загальною редакцією А. Д. Коваля. — Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. — 119 с.

Матеріалознавство: Підручник / В. М. Гарнець. — К.: Кондор, 2009. — 386 с.

Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів // Збірка матеріалів Х міжнародної науково-технічної конференції. — Запоріжжя, 20-22 вересня, 2005 р. — 165 с.

Словник української мови в 11-ти тт. За ред . І. К. Білодіда, А. А. Бурячка та ін. Видавництво «Наукова думка», 1970-1980.

Юркевич О.П. Розробка, випробування та впровадження режимів і технологій термічної обробки рамних рейок з індукційного нагріву: Автореф.дис. на здобуття наукового ступеня к.т.н. за спеціальністю 05.16.01 — Металознавство та термічна обробка металів. — Державна металургійна академія України, Дніпропетровськ, 1998. — 13 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.