НОВЕ У ВИКЛАДАННІ БАЗОВИХ ФІЛОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ К

М. І. Навальна

Анотація


Вступ до мовознавства належить до тих лінгвістичних дисциплін, які
за-кладають основи підготовки філологів. Його метою є створення фундаменту
до загальнотеоретичного курсу загального мовознавства. Це має сформува-
ти в студентів наукове розуміння сутності мови як суспільного явища, озна-
йомити з основними поняттями і термінами та підготувати першокурсників
до наукового вивчення як рідної мови, так й іноземних мов, а також виро-
бити уміння самостійно аналізувати мовний матеріал. Тому дуже важливим
елементом під час вивчення «Вступу до мовознавства» є наявність відповід-
них посібників. Автори Т.А. Космеда та О.Б. Ляховин пропонують навчаль-
ний посібник із курсу в тестах, що є новаторським виданням. Більшість
літе-ратури, виданої в попередні роки, зазвичай не становить такої широкої
сис-теми тематичних тестів у друкованому вигляді.


Повний текст:

Без заголовку

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.