РОЗМОВНІ ІМЕННИКИ-КОМПОЗИТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

О. А. Cтишов

Анотація


Статтю присвячено лінгвістичному аналізові розмовних іменниківкомпозитів в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття. Матеріалом для дослідження слугували переважно стилістично забарвлені одиниці (понад 100 слів), що функціонують у розмовно-побутовому, публіцистичному та художньому стилях. Розглянуто джерела походження складних колоквіальних субстантивів, словотвірні моделі деривації таких одиниць, їхню семантику, стильове й стилістичне використання. Уведено до наукового обігу значну кількість некодифікованих розмовних іменників-композитів.

Ключові слова


складні розмовні слова, композит, словотвірна модель, деривація, стилістичний

Повний текст:

PDF

Посилання


Vokalchuk, H. (2004). Avtorskyi neolohizm v ukrainskii poezii ХХ stolittia

(leksykohrafichnyi aspekt) [Autor’s neologism in the Ukrainian poetry of the XX sentury (lexicographic aspect)]. Rivne: Nauk.-vyd. tsentr «Perspektyva».
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.2.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.