СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТЕРМІНІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

І. Я. Заліпська

Анотація


У  статті проаналізовано сучасну наукову літературу, що розглядає особливості функціонування та етапи вивчення медичної термінології в  лінгвістичній науці. Аргументовано актуальність та  перспективність дослідження зазначеної проблеми. Під медичною термінологією розуміємо терміносистему, що відповідає галузі знань «Медицина» загалом, і сукупність лексем, які описують та позначають частини, органи, процеси людського організму зокрема. Джерельною базою дослідження слугували лексеми на позначення сучасних українських медичних термінів. У науковій студії проаналізовано медичний термін як одиницю української терміносистеми в процесі професійного спілкування лікаря з пацієнтом. Розглянуто особливості професійної діяльності лікаря в медичному дискурсі. Схарактеризовано принципи класифікації медичних термінів. Наголошено, що під час професійної комунікації лікаря з пацієнтом частотність уживання конкретних медичних термінів відрізняється від інших типів спілкування. Виокремлено такі тематичні групи медичних термінів: назви захворювань, лексеми на  позначення симптомів хвороб та їхніх ознак, назви органів (анатомічні терміни), назви інструментів і приладів, терміни на позначення методів діагностики, назви відділень медичних закладів.  Встановлено, що  ефективне спілкування характеризується спільною метою, довірою, повагою та співпрацею лікаря з пацієнтом. Важливими засобами цього є використання зрозумілої пацієнтові медичної термінології, а також дотримання правил етикету спілкування та загальних правил поведінки. Аргументовано значущість теми наукової студії в опануванні фахової термінології в процесі спілкування «лікар – пацієнт». Проблеми формування, функціонування та розвитку медичних термінів потребують розробки єдиної концепції термінотворення з урахуванням досвіду та позитивних досягнень науковців різних поколінь. Систематичне вивчення сучасної української медичної термінології може покращити та систематизувати знання в цій сфері.

Ключові слова


медична термінологія; класифікація медичних термінів; професійна медична комунікація; комунікативні навички; мова лікаря і пацієнта

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Banit, D. Yu. (2014). Ukrainska kardiolohichna terminilohiia [Ukrainian cardiological terminology]. Movni i kontseptualni kartyny svitu – Linguistic and conceptual pictures of the world, 50 (1), 34–40 [in Ukrainian].

Zalipska, I. Ya. (2020). Contempopary Medical Terminology: the Problem of the Thematic Classification. Studia linguistica, 17, 61–74. https://doi.org/10.17721/StudLing2020.17.61-74 [in English].

Zalipska, I. Ya. (2019). The Lexical-Semantic Organization and the Structure of Medical Terms. Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic investigation, Kharkiv 51, 13–20. https://doi.org/10.34142/23127546.2019.51 .02 [in English].

Zalipska, I. Ya. (2020). Word-forming identity of the medical terminology affixes (comparative aspect). Aktualni pytannia humanitarnykh nauk – Actual issues of the humanities, 30 (2), 188–193. https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/30.212305 [in English].

Lysenko, V. I. (2009). Terminy-eponimy v ukrainskii anatomichnii terminolohii [Terms of eponyms in Ukrainian anatomical terminology]. Visn. Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii» – Journal of National university «Lviv Polytechnic», 648, 66–70 [in Ukrainian].

Lytvynenko, N. P. (2009). Doslidzhennia medychnoho dyskursu u vitchyznianomu ta zarubizhnomu movoznavstvi [Research of medical discourse in domestic and foreign linguistics]. Movoznavstvo – Linguistics, 17, 143–152 [in Ukrainian].

Lytvynenko, N. P. (2010). Suchasnyi ukrainskyi medychnyi dyskurs [Modern Ukrainian medical disciurse]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv: In-t ukr. movy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Lytvynenko, N. P., & Misnyk, N. V. (2013). Medytsyna v i vyznachenniakh – Medicine in terms and definitions. Kyiv: Knyha-plius [in Ukrainian].

Misnyk, N. V. (2002). Formuvannia ukrainskoi medychnoi klinichnoi terminolohii [The formation of Ukrainian medical clinical terminology]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: In-t ukr. movy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Tkach, A. V. (2009). Slovotvirna identychnist / variatyvnist ukrainskoi medychnoi terminolohii [Word-forming identity / variability of the Ukrainian medica lterminology]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: Kyiv. nats. un-t im. T. Shevchenka [in Ukrainian].

Tkach, A. V. (2010). Sychasna ukrainska medychna terminolohiia: problemy ta perspektyvy rozvytku [The Modern Ukrainian medical terminology: problems and development perspectives]. Nauk. pr. KamianetsPod. nats. un-tu imeni Ivana Ohiienka. Seriia «Filolohichni nauky» – The Scientific Studies of I. Ohienko Kamianets-Podilskyy national university. Philological Studies, 23, 247–252 [in Ukrainian].

Tkach, A. V. (2014). Medychni terminy-slovospolechennia: struktura ta osoblyvosti funktsionuvannia [Terms-wordcombinations as constructions: semantic and structural features]. Movoznavchyi visnyk – Linguistical Journal, 18, 102–107 [in Ukrainian].

Tkach, A. V. (2015). Pryntsypy orhanizatsii ukrainskoi medychnoi terminolohii na leksyko-semantychnomu rivni [Principles of Ukrainian medical terminology for the lexical-semantic level]. Filolohichni studii. Nauk. visn. Kryvor. derzh. ped. un-tu – Philological Studies. Scientific Journal of Kryvyi Rih state pedagogical university, 13, 218–224 [in Ukrainian].

Tykhosha, V. І. (2003). Strykturno-semantychni osoblyvosti medychnykh terminiv ukrainskoi movy [The structural-semantic features of Ukrainian medical terms]. Filolohichni studii – Philological Studies, 20, 100–104 [in Ukrainian].

Filiuk, L. M. (2016). Modeliuvannia tezaurusu ukrainskoi medychnoi terminolohii [Modelling thesaurus of Ukrainian medical terminology]. Mova – Language, 25, 94–98 [in Ukrainian].

Tsisar, N. (2008). Onomasiolohichni aspekty vyvchennia metafory (na materiali medychnoi terminolohii) [Onomasiological aspects of the metaphor study (on the material of medical terminology)]. Visn. Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii» – Journal of National University «Lviv Polytechnic». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii», 620, 224–227 [in Ukrainian].

Shutak, L. B. (2014). Medychnyi dyskurs yak nevidiemna chastyna ukrainskoi dyskursolohii [Medical discourse as the integral part of the Ukrainian discourse]. Nauk. zap. Nats. un-tu «Ostrozka akademiia». Seriia «Filolohichna». – Scientific studies of National university «Ostroh academy». Philological section, 48, 256–260 [in Ukrainian].

Alakrawi, Z. (2016). Clinical terminology and clinical classification system: a critique using AHIMA’s data quality management model. Perspectives in Health Information Management, Summer, 1–19. Retrieved from https://perspectives.ahima.org/clinicalterminology-and-clinical-classification-systems-a-critique/ [in English].

Dalianis, H. (2008). Clinical Text Mining. Medical Classification and Terminologies, 35–42. https://doi. org/10.1007/978-3-319-78503-5_5 [in English].

Heritage, J., & Maynard, D. W. (2006). Communication in Medical Care: Interaction Between Primary Care. Physicians and Patients. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511607172 [in English].

Heritage, J., & Maynard, D. W. (2006). Problems and prospects in the study of physician-patient interaction: 30 years of research. Annu. Rev. Sociol, 51–74. https://doi. org/10.1146/annurev.soc.32.082905.093959 [in English].

Koch-Weser, S., DeJong, W., & Rudd, R. (2009). Medical word use in clinical encounters. Health Expectations, 12, 371–382. https://doi.org/10.1111/j.1369-7625.2009.00555.x [in English].

McCray, A. T., Srinivasan, S., & Browne, A. C. (1994). Lexical methods for managing variation in biomedical 67 Zalipska I. Ya. The Systematization of Terms in the Progress of Professional Medical Communication terminologies. Retrieved from https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC2247735/ [in English].

Wilce, J. M. (2009). Medical Discourse. Annu. Rev. anthropol, 199–215. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-091908-164450 [in English].

Wong, E., & Juneja, S. (2017). Time to standardize haematology terminology. British Journal of Haematology, 178, 152–161. https://doi.org/10.1111/bjh.14121 [in English].

Wulff, H. (2004). The language of medicine. JRSM, 97 (4), 187–188 [in English].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.55.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.