МОВНА ГРА: ФОНЕТИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОСТМОДЕРНОГО ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ

А. В. Мартакова

Анотація


У статті досліджено різновиди мовної гри на фонетичному рівні організації постмодерного поетичного тексту; виділено основні способи передачі інтенсифікованої вимови й здійснено спробу проаналізувати їхню стилістичну роль. Це наближує до розуміння індивідуальної авторської образності, до залучення читача до процесу осмислення й декодування тексту, надання йому суб’єктивно/об’єктивної оцінки, розуміння тих світоглядно-естетичних засад, що визначають художній потенціал тексту.

Ключові слова: мовна гра, фонетичні фігури, звукова організація.

 

The article studies the varieties of linguistic games on the phonetic level of postmodern poetic text organization; the main ways of transmitting intensified pronunciation are highlighted, and it is made an attempt to analyze their stylistic role. This approximates the understanding of individual author’s imagery to engage the reader in the process of comprehension and decoding the text, giving it a subjective / objective assessment, an understanding of those ideological and aesthetic principles that determine the artistic potential of the text. The purpose of the article is to describe the main types of linguistic games, which are organized on the phonetic level and involved in the creation of the pragmatic effect needed for the author in postmodern poetry. The object of analysis is the selected texts of postmodern poets, which clearly traces the use of the phenomenon of linguistic games on the phonetic level. The subject of scientific study is the types and stylistic role of language deviations on the phonetic level as a kind of linguistic game in the poetic texts of the Ukrainian postmodern period poets. The prospect of research in the study and description of the phenomenon of linguistic games in postmodern poetry is a description of its pragmatic and stylistic potential, the creation of a typology, the study of text-creating ability and experimentality.

Key words: linguistic game, phonetic figures, sound organization.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гончар Назар. АВТОПОРТРЕТИ. Вибрані вірші. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. 192 с.

«Бу-Ба-Бу»: Вибрані твори: Поезія, проза, есеїстика / Авторський проект, упоряд., бібліограф. відомості та прим. Василя Ґабора. – Львів: ЛА «Піртаміда», 2008. 392 с.

Мацько Л. І. Стилістика української мови. К.: Вища школа, 2003. 462 с.

Малкович Тарас. ТОЙ ХТО ЛЮБИТЬ ДОВГІ СЛОВА / збірка поезій: - Meredian Czernowitz. B/I/M/A/, 2013. 96 c.

Мельників Ростислав. Апокрифи степу (поезії 1992-2012 рр.) [Текст]. Львів: Видавництво Старого Лева, 2016. 144 с.

Мідянка Петро. Ярмінок: Збірка поезій. К.: Факт, 2008. 128 с.

Неборак Віктор. ЛІТАЮЧА ГОЛОВА. Вибрані вірші. К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. 288 с.

Українська мова. Енциклопедія / [Русанівський В. М., Тараненко О. О., Зяблюк М. П. та ін.]. [3-є вид.]. К.: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 2007. 856 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242888

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.