КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА СКЛАДНОПІДРЯДНИХ РЕЧЕНЬ ІЗ ПІДРЯДНИМ КОМПОНЕНТОМ ПРИЧИНИ (на матеріалі української художньої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття)

О. О. Лелюк

Анотація


У пропонованій статті автор здійснює спробу дослідити комунікативну парадигму складнопідрядних речень причини. Науковець доходить висновку, що комунікативна парадигма складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини реалізується за допомогою таких комунікативних типів речень досліджуваної семантики, як розповідні, власне питальні, розповідно-питальні, спонукально-розповідні й оптативно-розповідні. Найчастіше у прозових творах сучасні митці художнього слова удаються до вживання складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини, що мають розповідне комунікативне значення й стверджувальний чи заперечувальний характер, а також можуть бути емоційно нейтральними й окличними, тобто емоційно насиченими.

Ключові слова: складнопідрядне речення з підрядним компонентом причини, комунікативний тип речення, розповідні речення, власне питальні речення, розповідно-питальні речення, спонукально-розповідні речення, оптативно-розповідні речення.

В рассматриваемой статье автор предпринимает попытки исследовать коммуникативную парадигму сложноподчиненных предложений причины. Исследователь приходит к выводу, что коммуникативная парадигма сложноподчиненных предложений с придаточным компонентом причины реализуется при помощи таких коммуникативных типов предложений исследуемой семантики, как утвердительные, собственно во- просительные, утвердительно-вопросительные, побудительно-утвердительные и оптативно-утвердительные. Чаще всего в прозаических произведениях современные писатели используют сложноподчиненные предложения с придаточным причины, которые имеют утвердительный или отрицательный характер, а также могут быть эмоционально нейтральными и восклицательными, то есть эмоционально насыщенными.

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение с придаточным причины, коммуникативный тип предложения, утвердительные предложения, собственно вопросительные предложения, утвердительно-вопросительные предложения, побудительно-утвердительные предложения, оптативно-утвердительные предложения.

In the paper, the researcher has investigated the communicative paradigm of complex sentences with cause-subordinate clause. So far, the communicative organization of a simple sentence has been studied in detail, and the question of determination the communicative types of complex sentences needs further clarification. This actualizes the problem of studying the communicative paradigm of complex sentences in general and the complex sentences with cause-subordinate clause in particular. In our research, we have aimed to study the communicative paradigm of complex sentences with cause-subordinate clause found in the texts of multi-genre Ukrainian prose fiction of the late 20th – early 21st century. The results of the conducted analysis allow us to state that the communicative paradigm of complex sentences with cause-subordinate clause is realized by means of such communicative types of sentences as declarative, proper interrogative, declarative-interrogative, imperative-declarative, and optative-declarative ones. In their prose works, contemporary writers most often use complex sentences with cause-subordinate clause that have a declarative communicative meaning and affirmative or objectionable character, and they can also be emotionally neutral or exclamatory, i.e. emotionally saturated.

Key words: complex sentence with cause-subordinate clause, communicative type of a sentence, declarative sentences, proper interrogative sentences, declarative-interrogative sentences, imperative-declarative sentences, optative-declarative sentences.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрухович С. Літо Мілени: повість // Андрухович С. Старі люди. Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2008. С. 83 – 143.

Байдаченко Н. Данс Макабр. Танок смерті: роман. Київ: Факт, 2005. 144 с.

Байдаченко Н. Перший гріх Ізабелли: Історія одного інцесту: роман. Київ: Факт, 2006. 190 с.

Валимова Г. В. Функциональные типы предложений в современном русском языке: монография. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1967. 331 с.

Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: підручник. Київ: Либідь, 1993. 368 с.

Гуйванюк Н. В. Перспективи сучасної комунікативної граматики // Гуйванюк Н. В. Слово – Речення – Текст: Вибрані праці. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2009. С. 367 – 392.

Гусейнов Г. Повернення у Портленд: роман. Київ: Ярославів Вал, 2011. 368 с.

Даниленко В. Газелі бідного Ремзі: роман. Львів: ЛА ≪Піраміда≫, 2008. 488 с.

Даниленко В. Капелюх Сікорського: роман. Львів: ЛА ≪Піраміда≫, 2010. 290 с.

Дашвар Люко. Молоко з кров’ю: роман. Харків: КК ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2010. 270 с.

Дашвар Люко. Село не люди: роман. Харків: КК ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2012. 270 с.

Дочинець М. Руки і душа та інші невигадані жіночі історії. Мукачево: Карпатська вежа, 2012. 170 с.

Жадько В. Грек із душею українця: роман. Київ: СПД Жадько В. О., 2003. 348 с.

Забужко О. Музей покинутих секретів: роман. Київ: Факт, 2009. 832 с.

Іваничук Р. Саксаул у пісках: роман // Іваничук Р. Вода з каменю. Саксаул у пісках. Харків: Фоліо, 2007. С. 225 – 413.

Іваничук Р. Торговиця: роман. Харків: Фоліо, 2013. 220 с.

Кокотюха А. Таємне джерело: роман. Харків: КК ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2013. 288 с.

Корній Дара. Гонихмарник: роман. Харків: КК ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2013. 336 с.

Корній Дара. Зворотний бік темряви: роман. Харків: КК ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2013. 320 с.

Корній Дара. Зірка для тебе: роман. Харків: КК ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2013. 304 с.

Корсак І. Діти Яфета: роман. Київ: Ярославів Вал, 2010. 226 с.

Корсак І. Завойовник Європи: роман. Київ: Ярославів Вал, 2011. 160 с.

Корсак І. Капелан армії УНР: роман. Київ: Ярославів Вал, 2009. 176 с.

Корсак І. Корона Юрія ІІ: роман. Київ: Ярославів Вал, 2011. 148 с.

Корсак І. Тиха правда Модеста Левицького: роман. Київ: Ярославів Вал, 2009. 166 с.

Костенко Л. Записки українського самашедшего: роман. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. 416 с.

Лис В. І прибуде суддя: роман. Київ: Факт, 2004. 288 с.

Матіос М. Майже ніколи не навпаки: роман. Львів: ЛА ≪Піраміда≫, 2011. 174 с.

Матіос М. Нація: роман. Львів: ЛА ≪Піраміда≫, 2011. 256 с.

Пагутяк Г. Урізька готика [Електронний ресурс]: роман. URL: http://chtyvo.org.ua (дата звернення: 23.03.2016).

Роздобудько І. Все, що я хотіла сьогодні: роман // Роздобудько І. Все, що я хотіла сьогодні. Лікарняна повість. Харків: КК ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2012. С. 12 – 150.

Слабошпицький М. Українець, який відмовився бути бідним: роман-біографія. Київ: Ярославів Вал, 2011. 254 с.

Талан С. Не вурдалаки: роман. Харків: КК ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2013. 306 с.

Талан С. Помилка: роман. Харків: КК ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2014. 336 с.

Шевчук В. Біс плоті: повість // Шевчук В. Розсічене коло. Київ: Твім інтер, 1999. С. 213 – 294.

Шевчук В. У пащу дракона: повість // Шевчук В. Розсічене коло. Київ: Твім інтер, 1999. С. 117 – 212.

Шкляр В. Тінь сови: роман. Харків: КК ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2014. 304 с.

Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови: підручник. Київ: ВЦ ≪Академія≫, 2010. 408 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048714

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.