МОВНИЙ ОБРАЗ ВОДИ У ТВОРЧОСТІ П. ПЕРЕБИЙНОСА

В. Є. Бєлінська

Анотація


Статтю присвячено аналізу мовних засобів вираження образу води в поетичній творчості П. Перебийноса. Базою дослідження слугував творчий доробок митця. Виявлено лексико-семантичне наповнення образу води, з’ясовано роль головних та епізодичних образів водойм. Аналіз усіх семантичних наповнень образу води у творчості П. Перебийноса дають можливість виявити семантичні сфери ВОДА-ОЧИЩЕННЯ, ВОДА-ЗАГРОЗА, ВОДА-ЖИВА ІСТОТА, ВОДА-СИМВОЛ, які формують мовний стрижень образу води. Вербалізацію мовного образу води досліджено на лексичному рівні.

Ключові слова: мовний образ, мовна картина, лексема, семантична сфера, семантичне наповнення.

 

The article is devoted to the analysis of language means of expression of the linguistic image of water in the poetry of P. Perebyinis. The basis of the study served the masterpiece of P. Perebyinis. The research is relevant due to insufficient research on the linguistic image of water in the works of P. Perebyinis. The purpose of this article is to study the verbal expression of the WATER image as a fragment of the language and poetic picture of the world of Ukrainian writer P. Perebyinis. The task of the article is to analyze the artistic and semantic filling of the WATER image, to determine the peculiarities of the expression of the water sphere in the work of P. Perebyinis. It could be concluded that interpretation of the image of WATER in the verses of this writer demonstrates the broad possibilities of the language in isolating the new semantic shades of this commonly used vocabulary. An analysis of all semantic fillings of water in the poetry of P. Perebyinis gives an opportunity to identify the semantic spheres such as WATER IS A PURIFICATION, WATER IS A THREAT, WATER IS A CREATURE, WATER IS A SYMBOL which form the lingual core of the WATER image. Verbalization of the linguistic image of WATER was investigated on the lexical level.

Key words: linguistic image, linguistic picture, lexeme, semantic sphere, semantic content.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бакуменко О. У космічній швидкості душ. Культура і життя. Київ, 2007. №7. С. 3.

Сорока П. І., Ониськів М. М. Світ поезії Петра Перебийноса. Тернопіль: Джура, 2005. 112 с.

Голобородько К. Ю. Ідіостиль Олександра Олеся: лінгвокогнітивна інтерпретація : [монографія]. Харків: Харківське історико-філологічне товариство, 2010. 527, [1] с.

Перебийніс П. Дар Вітчизни: Вибрані поезії. Київ: Молодь, 1987. 392 с.

Перебийніс П. Присягаю Дніпром!: Поезії. Київ: Молодь, 1985. 96 с.

Перебийніс П. Пшеничний годинник. Київ: ВІК, 2005. 352с.

Перебийніс П. Ранкові сурми: Поезії. Київ: Радянський письменник, 1976. 104 с.

Перебийніс П. Точний час: Поезії. Київ: Радянський письменник, 1990. 135 с.

Перебийніс П. Червоний колір. Київ: Дніпро, 1977. 248 с.

Словник української мови: в 11 т. АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. К.: Наукова думка, 1970-1980. С. 716.

Сологуб Н.М. Образ води у мові Олександра Довженка. Культура слова. Київ. 1996. № 46 /47. С. 142-145.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242919

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.