ЛІНГВІСТИЧНА ОСНОВА ПОЕТИЧНОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ ЮРІЯ ЛЕВІТАНСЬКОГО «ДІТИ»)

О. О. Скоробогатова, Л. Є. Красовицька

Анотація


Стаття присвячена цілісному філологічному аналізу однієї із центральних поезій книги «Кінематограф» Юрія Левітанського. Її зміст інтерпретуємо в межах комплексного міждисциплінарного підходу до дослідження лірики, що пов’язаний з розвитком ідей Харківської філологічної школи. Цілісний (комплексний) філологічний аналіз передбачає вивчення мовної організації тексту та ідіостилю з огляду на вирішення того художнього “надзавдання”, яке висуває перед собою автор. Запропонований підхід поєднує лінгвістичний і літературознавчий вектори дослідження поезії, вивчення лінгвістичної організації тексту з урахуванням інтертекстуальних та автоінтертекстуальних взаємодій і поетичної традиції, тобто дослідження тексту, що “занурений у життя”. Інтерпретацію поезії здійснено на основі аналізу мовної будови тексту, місця ліричного твору в художньому просторі, який створений автором, у поетичному дискурсі, і це дає змогу зануритися в змістове наповнення твору, у процес формування його поетичного смислу, передбачити можливу читацьку апперцепцію. Схарактеризовано основні образи-символи твору (дерево, птах, небо, дім, дим), динаміку смислових трансформацій (птах – небо, дім – дим, війна – дим), установлено зв’язок тематики та проблематики поезії з іншими творами книги поезій «Кінематограф». Розглянуті метонімічні переноси, характерні для поезії Левітанського цього періоду. Сформульовано гіпотезу, згідно з якою поезія «Діти» виступає як пролог до книги поезій «Листи до Катерини...», у якій послідовно. розкривається тема дитинства. Стверджується, що образи-символи поезії, проаналізованої в роботі, є ключовими словами поетичного ідіостилю Юрія Левітанського. Лінгвопоетичний аналіз створює доказову базу для характеристик символічного кола, основних мотивів, тематики й проблематики лірики поета.


Ключові слова


поетичний текст, поетичний дискурс, інтерпретація, Харківська філологічна школа. образ-символ, тематика, Левітанський

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gulak, A. T. (2019). Interpretaciya kak sostavnaya chast' stilisticheskogo issledovaniya xudozhestvennogo proizvedeniya [Interpretation as an integral part of the stylistic study of a work of art]. V Gulak, A. T. Stilisticheskij analiz xudozhestvennogo teksta – Stylistic analysis of a literary text (pp. 43–56). Xar'kov: Izd. Ivanchenko I. S. [in Russian].

Kozlova, A. G. (2019). Muzyka v poe'zii Yuriya Levitanskogo [Music in the poetry of Yuri Levitansky]. Russkaya filologiya. Vestn. Xar'k. nac. ped. un-ta imeni G. S. Skovorody – Russian philology. Bulletin of G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2 (68), 39–44 [in Russian].

Koloda, D. V. (2011). Poetychnyi syntaksys Yuriia Levitanskoho: realizatsiia pryntsypu kinematohrafichnosti [Yuri Levitansky's poetic syntax: implementation of the principle of cinematography]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv: KhNPUimeni H. S. Skovorody [іn Ukrainian].

Koloda, D. V. (2010). Substantivnye ryady v lirike Yuriya Levitanskogo [Substantive lines in the lyrics of Yuri Levitansky]. Russkaya filologiya. Vestn. Xar'k. nac. ped. un-ta imeni G. S. Skovorody – Russian philology. Bulletin of G. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 3–4 (43), 14–17 [in Russian].

Ozhegov, S. I. (1984). Slovar' russkogo yazyka [Russian Dictionary] (16th ed.). Moskva: Rus. yaz. [in Russian].

Ruptash, O. V. (2015). Poniattia smyslu v humanitarnii naukovii paradyhmi znannia [The concept of meaning in the humanitarian scientific paradigm of knowledge]. Chernivtsi: ChNU [іn Ukrainian].

Skorobogatova, E. A. (2012). Grammaticheskie znacheniya i poe'ticheskie smysly: poe'ticheskij potencial russkoj grammatiki (morfologicheskie kategorii i leksiko-grammaticheskie razryady imeni) [Grammatical meanings and poetic meanings: the poetic potential of Russian grammar (morphological categories and lexical and grammatical categories of the name)]. Xar'kov: NTMT [in Russian].

Skorobogatova, E. A. (2021). Grammaticheskoe predstavlenie ponyatiya polnoty v russkoyazychnom poe'ticheskom diskurse [Grammatical representation of the concept of completeness in Russian poetic discourse]. Visn. Khark. nats. ped. un-tu imeni H. S. Skovorody. Seriia «Literaturoznavstvo» – Bulletin of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Series «Literary Studies», 2 (98), 168–192 [in Russian].

Stepanchenko, I. I. (2013). Paradigmaticheskij analiz leksiki xudozhestvennogo proizvedeniya s pozicij lingvisticheskogo funkcionalizma [Paradigmatic analysis of the vocabulary of an artistic work from the standpoint of linguistic functionalism]. Metodolohiia ta istoriohrafiia movoznavstva. Materialy mizhnarodnoi nauk.-prakt. konf. – Methodology and historiography of linguistics. Materials of the international scientific and practical conference (рр. 316–320). Sloviansk: DDPU [in Russian].

Statsenko, O. M. (2017). Nominatsii yizhi, tepla, bezpeky v konteksti naivnoi katehoryzatsii svitu [Nominations of food, warmth, safety in the context of naive categorization of the world]. Linhvistychni doslidzhennia –

Linguistic studies, 46, 22–27 [іn Ukrainian].

Siuta, Н. M. (2009). Paronimichna atraktsiia yak norma tekstotvorennia u poezii niu-yorkskoi hrupy. Nauk. pr. Kamianets- Podil. nats. un-tu imeni Ivana Ohiienka. Seriia «Filolohichni nauky» – Scientific works of Ivan Ohienko Kamianets-Podilskyi National University. Series «Philological Sciences», 20, 649–653 [іn Ukrainian].

Toporov, V. N. (2010). Mirovoe derevo: universal'nye znakovye kompleksy [World tree: universal sign complexes]. (Vol. 1). Moskva: Rukopisnye pamyatniki Drevnej Rusi [in Russian].

E'pshtejn, M. N. (2007). Stixi i stixii. Priroda v russkoj poe'zii XVIII–XX vv. [Poems and elements. Nature in Russian poetry of the 18th–20th centuries]. Samara: Izdatel'skij dom «BAXRAX-M [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2022.57.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.