ПОЕТИЧНА МОВА П. ТИЧИНИ В ОЦІНЦІ Ю. ШЕВЕЛЬОВА

К. Д. Каруник

Анотація


Розвідка має до діла з ранніми лінгвістичними працями Юрія Шевельова, дотичними до питань авторської мови й ідіостилю Павла Тичини, що були об’єктом його кандидатської дисертації. Хоча самого тексту її не збереглося, приступними залишилися декілька розділів, оприлюднених у трьох публікаціях 1940–1941 рр., що й уможливлює здійснення аналізу цього доробку на тлі інших студій Ю. Шевельова над поетичною мовою.

Ключові слова: Ю. Шевельов, мова і стиль П. Тичини, поетична мова.

 

В статье рассматриваются ранние лингвистические труды Юрия Шевелева, касающиеся вопросов авторского языка и идиостиля Павла Тычины, которые были объектом его кандидатской диссертации. Хотя сам текст ее не сохранился, остались доступными несколько глав, опубликованных тремя подачами в 1940–1941 гг., благодаря чему вожможен анализ этой работы на фоне других исследований Ю. Шевелева, посвященных поэтическимому языку.

Ключевые слова: Ю. Шевелев, язык и стиль П. Тычины, поэтический язык.

 

The paper addresses George Y. Shevelov’s linguistic studies on Pavlo Tychyna’s poetic language and style. This problem was in the focus of Shevelov’s PhD thesis, written in 1936–1939 under Leonid Bulakhovs’kyj’s supervision and defended at the University of Kharkiv. Although the typescript in question is now considered to be lost, some chapters of it are available in the form of three lengthy articles published in 1940–1941. This makes it possible to analyze Shevelov’s early research into Tychyna’s oeuvre within the entire corpus of his studies on poetic language and style, especially from the methodological point of view. A variety of Shevelov’s publications is taken into consideration, ranging from hitherto unknown newspaper articles to his classical studies on the language and style of other Ukrainian writers. Shevelov’s conclusion concerning Tychyna’s politically engaged collection of poems The Party Leads the Way, if one looks away from its ideological implications, is that it constitutes an interesting formal experiment offering a nice example of a notionally meaningless poetic language per se.

Key words: George Y. Shevelov, Pavlo Tychyna’s poetic language and style, studies on poetic language.


Повний текст:

PDF

Посилання


Білодід І. К. Вивчення історії української літературної мови в радянський час. Дослідження з мовознавства в Українській РСР за сорок років. Київ: Видавництво АН УРСР, 1957. С. 3–46.

Гольденберг Л. І., Королевич Н. Ф. Українська мова: бібліографічний покажчик (1918–1961). Київ: Видавництво АН УРСР, 1963. 300 с.

Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918–1941). Київ: Наукова думка, 1991. 260 с.

Калашник В. С., Філон М. І. Українська поезія ХХ століття в наукових студіях Ю. Шевельова: від Тичини – до Стуса. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 2009. № 843: Серія Філологія. Вип. 55. С. 3–7.

Каталог диссертаций, защищенных в Харьковском университете в 1935–1960 гг. / Сост. Л. И. Гуревич. Харьков, 1963. 76 с.

Листи Юрія Шевельова до Олекси Ізарського / Упоряд. М. Степаненко. Полтава, 2014. 388 с.

Листування між подружжям Муромцевих і Юрієм Шевельовим (1990–2000 рр.). Збірник Харківського історико-філологічного товариства. 2014. Т. 15. С. 320–404.

Листування Ростислава Доценка з Юрієм Шевельовим (1992–99 рр.) / Підгот. до друку та примітки Миколи Білоруса. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. 2014. Т. 15. С. 417–448.

Лонська І. Складні поетичні новотвори – особливість ранньої творчості Павла Тичини. Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття. Острог: Острозька академія, 2011. С. 146–152.

Мовотворчість Павла Тичини у дзеркалі третього тисячоліття / Відп. ред. Г. М. Вокальчук. Острог: Острозька академія, 2011. 268 с.

Нарада передових комбайнерів і комбайнерок СРСР з членами ЦК ВКП(б) і уряду. Комуніст. 1935. № 277 (3 грудня). С. 1–2.

Харківський державний університет ім. О. М. Горького. Оголошення про публічний захист дисертацій. Соціалістична Харківщина. 1939. № 110 (16 травня). С. 4.

Цебенко В. Г. До питання про походження й історію синтаксичних фігур. Наукові записки Українського комуністичного інституту журналістики. 1940. Кн. 1. С. 143–164.

Шевелев Ю. Языкотворец. Красное знамя. 1941. № 22 (28 января). С. 3.

Шевельов Г. Мова ≪Диктатури≫ Ів. Микитенка. За якість художньої мови. Збірник статтей / Ред. Н. Каганович. Харків: Радянська література, 1934. С. 5–29.

Шевельов Ю. В. Із спостережень над мовою сучасної поезії. Ораторський жанр у політичній ліриці П. Г. Тичини // Наукові записки Українського комуністичного інституту журналістики. 1940. Кн. 1. С. 127–142.

Шевельов Ю. В. Із спостережень над мовою сучасної поезії. Про мову поезій П. Г. Тичини. Учені записки Харківського державного університету ім. О. М. Горького. 1940. № 20: Збірник праць Кафедри мовознавства № 1. С. 41–99.

Шевельов Ю. В. Стиль політичної лірики П. Г. Тичини. Наукові записки Інституту мовознавства. 1941. Т. 1. С. 3–51.

Шевельов Ю. В. Українське мовне барокко: від Г. С. Сковороди до Т. Г. Шевченка. Одесский университет. 1992. № 15 (19 октября). С. 2.

Шевельов Ю. Традиція і новаторство в лексиці і стилістиці І. П. Котляревського. Учені записки Харківського державного університету ім. О. М. Горького. 1940. № 20: Збірник праць Кафедри мовознавства № 1. С. 131–170.

Шевельов Ю. У кого з українських письменників багатша мова. Земля. 1944. № 6 (22 жовтня). С. 6; № 7 (29 жовтня). С. 5–6.

Шевельов Ю. Шевченко – клясик? Український Засів. 1943. Ч. 4. С. 94–107.

Шевельов Ю. Я – мене – мені… (і довкруги). Спогади. – Харків; Нью-Йорк: Вид-во часопису ≪Березіль≫, Вид-во М. П. Коць, 2001. Т. 1: В Україні. 431 с.

Шевченкові традиції в українській мові (Конспект лекції проф. Ю. Шевельова в Едмонтоні, 29.3.66). Слово на сторожі. 1967. Ч. 4. С. 8–10.

Шевчук Гр. Без поквапливости. Краківські Вісті. 1943.__ Ч. 275 (7 грудня). С. 3–4.

Юрій Володимирович Шевельов (Юрій Шерех). Матеріяли до бібліографії / Упор. А. Даниленко, Л. Чабан. Нью-Йорк: УВАН, 1998. 200 с.

Shevelov G. Y. Prolegomena to Studies of Skovoroda’s Language and Style. Hryhorij Savyč Skovoroda. An Anthology of Critical Articles / Ed. by R. Marshall, T. Bird. Edmonton; Toronto: CIUS, 1994. P. 93–132.

Shevelov G. Y. The Year 1860 in Ševčenko’s Work. Taras Ševčenko 1814–1861. A Symposium / Ed. by V. Mijakovs’kyj, G. Y. Shevelov. The Hague: Mouton & Co., 1962. P. 68–106.

Shevelov G. Y. Як скло: On and around a Simile in Ševčenko’s Poetry. Journal of Ukrainian Studies. 1989. Vol. 14. No.1/2. P. 9–20.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048807

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.