РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Є. С. ЧЕКАРЕВОЇ «МОВНА КАРТИНА СВІТУ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІЙ СИСТЕМІ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ (ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИЙ АСПЕКТ)»

В. А. Глущенко

Анотація


Поширене в сучасному науковому дискурсі поняття ≪картина світу≫ є дискусійним, таким, що не має усталеного потрактування, чіткого визначення як на рівні самої структури картини світу, так і на рівні виокремлення типів та видів цього поняття, що пояснюється його крос-науковою природою. Картина світу є частиною наукової парадигми філософії й культурології, соціології й психології, етнології й лінгвістики. Відповідно до цього в кожній з вищеназваних дисциплін феномен картини світу набув різної концептуалізації. Однак немає сумнівів, що в основі вивчення цього актуального й універсального для сучасної науки поняття має бути розуміння його об’єктивно синергетичної природи.


Повний текст:

PDF


DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1048815

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.