Інформація про автора

Голобородько, К. Ю.

  • № 49 - Статті
    ХУДОЖНЯ МОВА ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЧНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (Н. С. Голікова. Мова художньої прози Павла Загребельного: від слова до концепту : Монографія. – Дніпро : Акцент ПП, 2018. – 432 с.)
    Анотація  PDF
  • № 50 - Статті
    ВІДТОЧУЮЧИ МОВНУ МАЙСТЕРНІСТЬ (Українська мова (за професійним спрямуванням) : підручник / О. С. Черемська, В. Г. Сухенко. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. – 436 с.)
    Анотація  PDF