КОНЦЕПЦІЯ МЕРИТОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ СИНГАПУРУ

Karyna Chykharina

Анотація


Дослідження зосереджено на концепції меритократії в контексті сучасної інтелектуальної еліти Сингапуру. Представлено точки зору науковців на визначення поняття «меритократія», які розкривають його основні риси. Науковці фокусуються не лише на позитивних сторонах цього поняття, а й на бпотенційних викликах та проблемах, пов’язаних з ним. Продемонстровано не тільки ґрунтовний підхід до розуміння концепції, а й показано, як ця концепція зароджувалася та розвивалася в Сингапурі. Показано принципи, які допомогли меритократії втілитися та розвиватися в Республіці Сингапур, а маленькому селу (без ресурсів і потенційного майбутнього) досягти прогресу та успіху. Завдяки аналізу дефініцій поняття «меритократія» та особливостей її реалізації в суспільному ландшафті Сингапуру робиться спроба розкрити складну динаміку формування інтелектуальної еліти країни. Досліджуючи взаємодію меритократії з реаліями сучасної інтелектуальної еліти Сингапуру, автор проливає світло на виклики та можливості, притаманні меритократичним системам. Отримані дані підкреслюють важливість меритократичних принципів в освітніх і соціальних структурах Сингапуру. Розкрито роль меритократії, наголошено на важливості визнання талантів і вина- городи на основі заслуг, а не статусу, матеріальних привілей тощо. Завдяки якісному та кількісному аналізу дослідження стаття дає змогу зрозуміти меритократичне суспільство Сингапуру, сприяючи глибшому розумінню меритократії в контексті сучасної інтелектуальної еліти Сингапуру та її ширшого глобального значення. Автор прагне зробити внесок у розвиток знань і просування соціальної справедливості та рівності. Завдяки критичному дослідженню та міждисциплінарному діалогу сучасне суспільство має прагнути до створення справедливих і мерито- кратичних суспільств у всьому світі.


Ключові слова


меритократія; інтелект; талант; еліта; Сингапур; рівність; освіта

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Енциклопедія сучасної України / редкол.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. Київ : Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. Т. 20. URL: https://esu.com.ua/article-66595 (дата звернення 22.02.2024).

Чихаріна К. Особливості освітнього процесу в Сингапурі // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. період. зб. наук. пр. Харків, 2021. Вип. 3. С. 390–392.

Bell D. Meritocracy is a Good Thing // New Perspectives Quarterly. 2012. №29 (1). P. 8–18.

Chykharina K. Development of education in Singapore // Світ наукових досліджень : зб. наук. публікацій міжнар. мультидисциплінар. наук ; інтернет-конф. Тернопіль ; Переворськ, 25–26 жовт. 2022 р. Тернопіль, 2022. Вип. 13. С. 84–92.

Hobson J. The Eastern Origins of Western Civilization. Cambridge, U.K. // Cambridge University Press. 2004. https://doi.org/10.1017/CBO9780511489013

Kim C. H., Choi Y. B. How Meritocracy is Defined Today? : Contemporary Aspects of Meritocracy // Economics and Sociology. 2017. №10 (1). P. 112–121. DOI: 10.14254/2071-789X.2017/10-⅛

Krauze T., Slomczynski M. K. How Far to Meritocracy? Empirical Tests of a Controversial Thesis // Social Forces. 1985. 63 (3), P. 623–642.

Mahé de Boislandelle H. Dictionaire de Gestion, Vocabulaire, Concepts et outils. Paris, France: Economica. 1998. 623 p.

Meritocracy : Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/meritocracy (дата звернення 22.02.2024).

Meritocracy: Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriamwebster.com/dictionary/meritocracy (дата звернення 22.02.2024).

Sealy R. Changing Perceptions of Meritocracy in Senior Women’s Careers // Gender in Management: An International Journal. 2010. №25 (3). P. 184–197.

Vlasceanu L., Zamfir C. (coordinator). (n.d.). Dictionary of Sociology [Online]. Bucharest, Romania: Ed Babel. URL: www.dictsociologie.netfirms.com (дата звернення 22.02.2024).

Young M. Looking Back on Meritocracy // The Political Quarterly. 2006. №77 (1). P. 73–77.

Young M. Meritocracy revisited.Society. 1998. №35 (2). P. 377–379. 15. Z h a n g Z . C r o w d i n g O u t Meritocracy? Cultural Constraints in Chinese Public Human Resource Management // Australian Journal of Public Administration. 2015. №74 (3). P. 270–282.
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.23

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.