Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 113 «ЖИВУТЬ, КОБЗАРЮ ЛЮБИЙ, ПОМІЖ НАС І ГОЛОС ТВІЙ, І ПЕНЗЕЛЬ ТВІЙ, І СЛОВО»: ПРО ПІДСУМКИ РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ, ПРИСВЯЧЕНОГО 210-РІЧЧЮ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА Анотація   PDF
Ольга Романовська, Світлана Мажара
 
Том 1, № 113 ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В НАУКОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Світлана Доценко, Тетяна Собченко
 
Том 1, № 113 ІСТОРІЯ АГРАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД СТВОРЕННЯ ХІМЕСГУ Анотація   PDF
Ольга Сіняєва, Микола Крекот, Тетяна Сичова, Андрій Сичов, Олексій Завгородній, Оксана Синяєва
 
Том 1, № 113 ДО ПРОБЛЕМИ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ Анотація   PDF
Людмила Шкребтієнко, Марина Рябокінь
 
Том 1, № 113 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ Анотація   PDF (English)
Adrian Margolin
 
Том 1, № 113 КОМПЕТЕНТНОСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УНІВЕРСИТЕТІ: МЕХАНІЗМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
Тетяна Петренко
 
Том 1, № 113 КОНЦЕПЦІЯ МЕРИТОКРАТІЇ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ СИНГАПУРУ Анотація   PDF (English)
Karyna Chykharina
 
Том 1, № 113 НОВІ ІГРОВІ СТРАТЕГІЇ У ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ Анотація   PDF
Надія Северин
 
Том 1, № 113 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 191 «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» Анотація   PDF
Олена Благовестова, Олександр Печерцев
 
Том 1, № 113 ОСВІТНІЙ ХАБ ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ: МЕТА, ФУНКЦІЇ, НАПРЯМИ І ЗМІСТ РОБОТИ Анотація   PDF
Юрій Бойчук, Володимир Борисов, Людмила Рибалко, Ганна Дідоренко
 
Том 1, № 113 ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ганна Середа
 
Том 1, № 113 СВІТОЧ СВОБОДИ ТА РІВНОПРАВНОСТІ В ОСВІТІ Анотація   PDF
Олександр Пономарьов, Максим Черемський
 
Том 1, № 113 СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: НОВІ ПІДХОДИ Анотація   PDF
Андрій Горбатюк
 
Том 1, № 113 ФЕНОМЕН ДИТИНСТВА У ФІЛОСОФСЬКІЙ АНТРОПОЛОГІЇ: ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС Анотація   PDF
Тетяна Довженко
 
Том 1, № 113 ФОРМУВАННЯ OFFICE SKILLS ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ Анотація   PDF
Світлана Козиренко
 
Том 1, № 113 ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ОСВІТНІХ РИЗИКІВ Анотація   PDF
Наталія Науменко, Андрій Козлов
 
Том 1, № 113 ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ У ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Яна Кунденко, Ольга Гаплевська
 
Том 1, № 113 ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЯК ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (З ДОСВІДУ ВИКЛАДАННЯ В ХНПУ ІМ. Г.С.СКОВОРОДИ) Анотація   PDF
Олександр Олійник, Олена Солошенко, Маргарита Васильєва
 
1 - 18 з 18 результатів