НОВИЙ КОЛЕГІУМ

Новий Колегіум

Рік заснування: 1999

Галузь та проблематика: Концепція видання передбачає побудову єдиного інформаційного простору в галузі освіти, висвітлення можливостей українських та зарубіжних закладів освіти усіх форм і типів, популяризацію нових освітніх технологій тощо..

Наказом МОН України №886 від 02.07.2020 р. збірник наукових праць внесено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (освітні науки).

Спеціальності: 011, 014, 015, 016 (педагогічні науки).

ISSN: 1562-529Х (Print)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Cерія КВ № 23669-13509 ПР від 9 листопада 2018 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1984  від 28.12.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCatResearchBibIndex CopernicusGoogle ScholarERIH PLUS, BASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIREScillitfatcat!Sherpa RomeoOUCI

Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, ректор ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Адреса редакції: 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29.

Телефон:

E-mail: newcollegium.journal@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ або ТУТ