СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ: НОВІ ПІДХОДИ

Андрій Горбатюк

Анотація


Розкрито нові підходи до організації спілкування відповідно до Доктрини з публічного спілкування Національної гвардії України. Актуальність публікації обумовлена потребою формування комунікативних компетентностей майбутніх військовослужбовців на вимогу воєнного часу і відповідного розширення професійних завдань у діяльності гвардійців. Наукове дослідження проведено з урахуванням принципових положень державної інформаційної політики у сфері національної безпеки і оборони та способи її реалізації в Національній гвардії, рекомендацій і приписів щодо безпеки інформаційно-комунікативної діяльності, а також — принципів діяльнісного характеру і неперервності військової професійної освіти. Зазначено, що з метою подолання системних загроз в інформаційному просторі виникла необхідність організованого цілеспрямованого навчання майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України вдумливому використанню інноваційних ресурсів, застосунків і додатків для безпосереднього і опосередкованого такими застосунками спілкування. Презентовано практичні кейси навчання майбутніх військовослужбовців Національної гвардії України неконфліктного спілкування, вироблення навички асертивності у спілкуванні під час внутрішніх комунікацій, творення безпечної цільової аудиторії підчас особистісних і групових зовнішніх комунікацій, досвіду комунікативної діяльності в сучасному інформаційному просторі (медійному, соціальних мережах, мобільних спільнотах та інше). Розкрито навчальний потенціал інтерактивної дошки Padlet для формування у майбутніх військовослужбовців конструктивного досвіду спілкування в соціальних мережах із збереженням відданості цілям і пріоритетам військової служби у Національній гвардії України.


Ключові слова


професійна освіта; Національна гвардія України; військовослужбовець; комуніка- тивна діяльність; навчальний кейс; компетентність; інформаційний простір; професійне спілкування; особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Батиргареєва В., Ворожбіт-Горбатюк В., Євтєєва Д. Бінарні заняття у процесі реалізації ОНП “Право” в Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності ім. академіка В.В. Ста- шиса НАПрН України // Молодь і ринок. 2023. №8(216). С. 28–34.

Доктрина зі стратегічних комунікацій. Вересень, 2021. URL: https://ngu.gov.ua/wp-content/uploads/2022/12/vkp-11-0101.01-doktryna-strategichnyhkomunikaczij-ngu.pdf.pdf

Ільганаєва В. О. Теорія соціальних комунікацій на шляху фундаменталізацїї медіа-знання // Соціальні комунікації: результати досліджень — 2013. Київ : КиМУ, 2014. С. 5–43.

Комунікативна особистість військовослужбовця Національної гвардії України в сучасному соціальному контексті ; за ред. Л. М. Пелепейченко. Харків : НА НГУ, 2014. 221 с.

Пелепейченко Л. М. Концептуальні засади стратегічних комунікацій в діяльності інститутів сектору безпеки і оборони України // Стратегічні комуні- кації в умовах війни: погляд від волонтера до науковця. Київ : НА СБУ, 2018. С. 110–150.

Положення про організацію освітнього процесу в Національній академії Національної гвардії України. Харків : Нац. акад. Нац. гвардії України, 2015. URL : https://nangu.edu.ua/uploads/files/documenty/polozhennya/pologennj/nangu.pdf

Попова Т. В. Стратегічні комунікації, досвід США: «успішні стратегічні комунікації засновані на 80 % реальних дій». URL: https://censor.net.ua/b1106538

Про затвердження Положення про психологічне забезпечення в Національній гвардії України. Наказ МВС України № 1285 від 08.12.2016. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0080-17#Text

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України. Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2006. № 30, ст.258.

Про Національну гвардію України. Закон України // Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 17, ст.594. Поточна редакція від 16.12.2023.

Хижняк І.А., Ворожбіт-Горбатюк В.В. Міжуніверситетські комунікаційні заходи як спосіб формування регіонального дослідницького середовища // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. Слов’янськ, 2021. Вип. 14. Ч.1. С. 5–18.

Kuhail M. A., Negreiros J., Seffah A. Teaching recursive thinking using unplugged activities // WTE&TE. 2021. № 19. Р. 169–175.
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.37

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.