ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ У ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Яна Кунденко, Ольга Гаплевська

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі формування цінностей у освітньому просторі сучасної України, що є причиною для застосування нових методів освіти та виховання у вищих закладах освіти, пов’язаних з підготовкою фахівців в галузі науки та техніки, а також сучасних інформаційних технологій. Здійснено теоретико-методологічний аналіз означеної проблеми в контексті зарубіжних та вітчизняних підходів. Визначено основні напрями трансформації духовних цінностей та медіа-засобів, які їх формують та передають в сучасному суспільстві; показано особливості розвитку змістовного контенту в системі освіти, що пов’язаний з новою візуалізованою формою його подання.


Ключові слова


духовні цінності; естетичні, етич- ні, епістемологічні цінності; медіа-засоби; соціальна комунікація; види комунікації; комунікологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки. Режим доступу: http://www.mon.gov.ua

Цюпак І.М. Феномен «трансформація освіти» в наукових дослідженнях // Наук. скарбниця освіти Донеччини. Слов’янськ : Витоки, 2017. №1. С. 9–13.

Бартків О., Дурманенко Є. Тео- ретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації. Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/11472/1/2.pdf
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.82

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.