СВІТОЧ СВОБОДИ ТА РІВНОПРАВНОСТІ В ОСВІТІ

Олександр Пономарьов, Максим Черемський

Анотація


Жан-Жак Руссо є видатним швейцарським та французьким педагогом, музикантом, філософом і на- уковцем, який здійснив революцію не лише в педагогіці, але й у філософії, музиці, поезії, літературі, науці та політиці. Ідея вільного виховання, яку висунув ЖанРуссо, стала тією основою, на якій сьогодні будуються системи освіти в усьому цивілізованому світі. Педагог вважав, що особистість не можна виховувати автори- тарно, придушуючи її свободу волі. В противному разі освіта виховуватиме або безініціативну, пасивну, або деструктивну особистість. Якщо ж учень виховується на засадах свободи та рівноправності, то він зростає свідомою, відповідальною, доброчесною особистістю. Руссо вивчав світ дитинства, вважаючи, що дитина має розвиватися у відповідності до своєї природи. Для того щоб пробудити в учня інтерес до навчання, педагог використовував в своїй діяльності твори мис- тецтва. Великої уваги Жан Руссо приділяв вихованню в учня життєво важливих умінь та навичок.


Ключові слова


дитинство; свобода; вільне ви- ховання; природовідповідне навчання; школа-рес- публіка; гра.

Повний текст:

PDF

Посилання


Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Избранные сочинения в 3-х т., т. 3. Москва : Гос. издат. худ. лит., 1961. 568 с.

Жан-Жак Руссо: До 310 річниці від дня народження французького філософа просвітителя, теоретика педагогіки та мистецтва, політичного мислителя, письменника, композитора / Запорізька бібліотека для юнацтва .

Соловьёва Т. Н. Руссо Жан-Жак / Музыкальная энциклопедия в 6 т., т. 4.Москва : Сов. энциклопедия, 1978.

Идеи эстетического воспитания.Антология в 2-х т., т. 2. Москва : Искусство, 1973. С. 115-121.

Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. Сочинения в 2-х т., т. 1. Москва : Педагогика, 1981. 554 с.

Старченко Т. А., Гресько М. М. Руссо Жан-Жак // Українська радянська енциклопедія. Київ : УРЕ, 1963.

Руссо Ж.-Ж. Трактаты. Москва : Наука, 1969. 705 с.
DOI: https://doi.org/10.34142/nc.2024.1.88

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.