Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

  1. І. І. Костікова, д.п.н., проф., зав. каф. теорії і практики англійської мови ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна