ІНТЕГРАЦІЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТУ КИТАЮ

І. І. Костікова

Анотація


У статті аналізуються окремі питання інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в сучасну середню освіту Китаю, стан впровадження ІКТ в школі, з’ясування певних переваг, недоліків, бар’єрів інтеграції ІКТ, що є метою дослідження. В результаті дослідження стверджується, що в загальноосвітніх школах Китаю відбувається глобальна інтеграція ІКТ та охоплення новітніми технологіями навчальних планів і програм. Майже на всіх предметах в школах застосовуються ІКТ, вчителі використовують ІКТ у викладанні й навчанні, відбувається інтеграція ІКТ в усі ланки середньої освіти. Існує різноманітність моделей інтеграції ІКТ та навчальних планів і програм. Більшість китайських шкіл проводить чимало навчальних експериментів з впровадження ІКТ у дослідницьке, мобільне, бінарне навчання. Інформаційно-комунікаційні технології впроваджуються у китайську систему освіти протягом останніх двох десятиліть, маючи за мету покращити розвиток середньої освіти, досягти високої якості освіти. Однією із переваг ІКТ навчання у дослідженні названо інтерактивне, електронне, мобільне навчання із використанням інтерактивної дошки у навчально-виховному процесі. Перешкодами ІКТ навчання визначено неадекватний доступ школярів до ІКТ засобів, недостатня підготовка та підтримка вчителів з використання ІКТ, так само як і упереджене ставлення старшого покоління вчителів Китаю до ІКТ. У дослідженні розмірковується над проблемою переваги учнів нового покоління – міленіалів – над вчителями у використанні ІКТ, а також все ще існуюче переважання групового над індивідуальним, що притаманне традиційній китайській системі освіти, яка спирається на філософію Конфуція. У роботі зроблено висновок, що вивчення бар'єрів впровадження ІКТ у викладанні та навчанні відкриває шлях до їх подолання, успішної інтеграції ІКТ в китайську систему освіти.


Ключові слова


інтеграція; інформаційно-комунікаційні технології; ІКТ; середня освіта; Китай

Повний текст:

PDF

Посилання


Wei, Y.N. (2014). Study on the Integration of Information Technology and Curriculum (MS., Xibei Normal University, China 2014), 8–12. (in Chinese)

Yu, H.J. (2012). Research and Analysis of Information Technology and Mathematics Curriculum Integration of the Yantai (MS., Ludong University, China 2012), 5–13. (in Chinese)

Wang, Y.Q. (2015). Situation Investigation and Analysis on Integration of Information Technology and Junior High School Biology Curriculum –With Hohhot Schools as examples (MS., Inner Mongolia Normal University, China 2015), 6–15. (in Chinese)

Li, Z.Y. (2015). The Basic Problems on Integration of Information Technology and Curriculum. Educational Research, Vol. 36, No.11, 91–97.

Cai, C. (2016). Thinking about the Integration of Information Technology and Chinese Curriculum in Primary Schools. The Guide of Science & Education, Vol. 8, No.04, 141–142.

He, R.J. (2010). On Educational Technology Information Technology and Curriculum Integration. Modern Educational Technology, Vol. 20, No.10, 41-43.

Zhang, Q.H. (2012). The problems and countermeasures in the integration of information technology and curriculum. Journal of Jiamusi Education Institute, Vol. 10, No.10, 5–11.

Deng, Z.X. (2012). Significance and Existing Problems of the Integration between Information Technology and Chinese Curriculum in Primary and Middle Schools. Proceedings of the Conference on Management Innovation. Intelligent Technology and Economic Development, 151–155.

Qiu, H.X. (2012). The Study of Junior High School Information Technology and Curriculum Integration in Qinghai Agricultural and Pastoral Areas (MS., Xi'nan University, China 2012), 6–13. (in Chinese)

Hu, C.X. (2013). Research and Reflection on information technology and curriculum integration (MS., Hebei Normal University, China 2013), 8–15. (in Chinese)

Hou, C.G. & Xin, W. (2015). Exploring Integration of Information Technology and High School Math Curriculum. Yinshan Academic Journal, Vol. 29, No.01, 88–91.

Weigang G., Zhu Y. (2016). A Study of Integration ICT into Curriculum in China's Developed Areas-A Case of Foshan City. 6th International Conference on Management, Education, Information and Control (MEICI 2016). Atlantis Press, 0594–0598.

Chen, Y. (n.d.). ICT Integration in Chinese Basic Education System: From the Teaching and Learning Perspective. URL: ICT Integration in Chinese Basic Education System - Yali Chen

MOE (2013). 2012 年全国教育事业发展统计公报 _教育部门户网站 _MOE.GOV.CN. (n.d.). URL: http://www.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1485/201308/xxgk_155798.html

Krueger, K., Hansen, L., & Smaldino, S. (2000). Preservice teacher technology competencies. TechTrends, 44(3), 47-50.

Kay, R. H. (2006). Evaluating strategies used to incorporate technology into preservice education: A review of the literature. Journal of research on technology in education, 38(4), 383–408.

Jingtao, Z., Yuanyuan, F., & Xiaoling, M. (2010). The latest progress report on ICT application in Chinese basic education. British Journal of Educational Technology, 41(4), 567–573.

Hew, K., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research & Development, 55(3), 223–252.

Bingimlas, K. A. (2009). Barriers to the successful integration of ICT in teaching and learning environments: A review of the literature. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 5(3), 235–245.

Gu, X., Zhu, Y., & Guo, X. (2013). Meeting the" Digital Natives": Understanding the Acceptance of Technology in Classrooms. Educational Technology & Society, 16(1), 392–402.

Zhang J. (2007). A cultural look at information and communication technologies in Eastern education. Educational Technology Research and Development, 55, 301–314.

Lin, H. L., & Gorrell, J. (2001). Exploratory analysis of pre-service teacher efficacy in Taiwan. Teaching and Teacher Education, 17(5), 623–635.

Zhu C., Valcke M. & Schellens T. (2010). A cross-cultural study of teacher perspectives on teacher roles and adoption of online collaborative learning in higher education. European Journal of Teacher Education, 33, 147–165.

Schoepp, K. (2005). Barriers to technology integration in a technology-

rich environment. Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, 2(1), 1–24.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-2471.2019.61.10

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.