ЛIРИКА АНАТОЛIЯ ГУЛАКА: ПРО СВОЄРIДНIСТЬ ПОЕТИЧНОГО МОВЛЕННЄВОГО МИСЛЕННЯ ПОЕТА

I. П. Зайцева

Анотація


Статтю присвячено вияву та аналізу низки лінгвостилістичних й лінгвоестетичних характеристик, що притаманні ліричним текстам поета Анатолія Гулака, котрі, як уявляється, найбільш явно втілюють у собі особливості поетичного мовленнєвого мислення їхнього творця. Цьому аналізу передує короткий розгляд феномена поетичного мовленнєвого мислення – творчої інтелектуальної діяльності художника слова, що активно осмислюється у даний час не тільки філологією, але й суміжними з філологічною наукою галузями (психопоетикою, психологією художньої творчості тощо) у різноманітних аспектах, – а також характеристикою одного з її типів: семно-семемного, що актуалізує здібність слова десемантизуватися та набувати у поетичному контексті додаткові семи, у тому числі й оказіонально-образної властивості. Цей тип поетичного мовленнєвого мислення – за нашими спостереженнями, такий, що найбільш часто втілюється у ліричній творчості А. Гулака, – проілюстровано матеріалом з творів поета (цикл «Веселка над лісом»), узагальнення особливостей якого дозволило встановити й деякі індивідуально-авторські риси творчої манери. Здійснений аналіз свідчить про пріоритетну значущість у ліриці А. Гулака тропів, що відрізняються особливим характером – синкретичних за своєю сутністю: у тропеічних конструкціях ліричних творів поета поєднуються метафора і епітет, метафора і порівняння, порівняння і епітет. Саме функціонування такого роду тропів у значній мірі забезпечує, з нашої точки зору, своєрідність індивідуально-авторського почерку А. Гулака, одночасно додаючи словесній тканині його творів оригінальностi й неповторності. Найбільш цікавими для розгляду вбачаються тропи з компонентом – художнім порівнянням, що зустрічаються у сучасній поезії достатньо рідко. Синкретичні тропи виконують у творах поета ще одну важливу функцію – композиційно-естетичну, у ході реалізації якої не тільки організується у цілісну семантико-естетичну структуру мовний матеріал, що залучений автором, але й суттєво поглиблюється й розширюється підтекстовий шар ліричної структури.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bazhenova E.A. Po`eticheskoe rechevoe myshlenie // Stilisticheskij entsiklopedicheskij slovar' russkogo jazyka. M.: Flinta; Nauka, 2003. S. 296–301.

Gal'perin I. R. Tekst kak ob"ekt lingvisticheskogo issledovanija. Izd. 4-e, stereotipnoe. M. : KomKniga, 2006. 144 s

Gulak A.T. Na sklonah pamjati moej: Stihotvorenija. Har'kov: Majdan, 2012. 152 s.

Emel'janova O.N. Trop // Kul'tura russkoj rechi. `Entsiklopedicheskij slovar'-spravochnik / Pod red. L.Ju. Ivanova, A.P. Skovorodnikova, E.N. Shirjaeva. M.: Flinta; Nauka, 2003. S. 718–720.

Zajtseva I.P. Aktualizatsija potentsial'nyh kachestv slova v protsesse po`eticheskogo rechevogo myshlenija// Russkaja filologija. Vestnik Har'kovskogo natsional'nogo pedagogicheskogo universiteta imeni G.S. Skovorody. 2018. № 1 (63). Har'kov, 2018. S. 12–19.

Ivanov L.Ju. Kogezija // Kul'tura russkoj rechi. `Entsiklopedicheskij slovar'-spravochnik / Pod red. L.Ju. Ivanova, A.P. Skяvorodnikova, E.N. Shirjaeva. M.: Flinta; Nauka, 2003. S. 249.

Ivanjuk B.P. Po`eticheskaja rech': slovar' terminov. M.: Flinta; Nauka, 2007. 312 s.

Kravchenko `E.Ja. Rech' hudozhestvennaja // Po`etika: slovar' aktual'nyh terminov i ponjatij / [gl. nauch. red. N.D. Tamarchenko]. M.: Izdatel'stvo Kulaginoj, Intrada, 2008. S. 208–210.

Kvjatkovskij A.P. Po`eticheskij slovar'. M.: Sovetskaja `entsiklopedija, 1966. 376 s.
DOI: https://doi.org/10.34142/2312-1572.2021.01.73.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.