Історія журналу

Вісник як наукове фахове видання заснований  1997 року у такому форматі: Науковий вісник. Філософія. – Харків: ХДПУ, 1997.- 1.Випуск 1.- 155 с. З шести перших членів редколегії Вісника – чотири професори, в т.ч. два доктори наук, два кандидати наук і два кандидати наук, доценти.

В той час, усвідомлюючи вимоги часу, викладачі кафедри здійснили практичні кроки спрямовані на зміну культурно-освітніх і теоретико-методологічних парадигм. Завдяки науковій та подвижницькій діяльності проф. М.Д.Култаєвої на кафедрі було відкрито Центр філософії освіти, утворюються наукові школи проф. М.Д. Култаєвої, а згодом – проф. І.В.Степаненко (2004р.). При кафедрі було відкрито аспірантуру (1988р.) та докторантуру (1992р.) - це наголошувало на необхідності створення фахового друкованого видання.

Поступово зміцнювався склад редакційної колегії Вісника, змінювалася назва. Нарешті, в 2010р. і до нині - нова назва і зміна в складі редколегії видання: Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди «Філософія». У складі редколегії – десять докторів наук, професорів, з них двоє іноземних професорів. Фахове видання активно співпрацює з конференцією «Освіта і доля нації», яка проводиться кафедрою філософії та на своїх сторінках друкує статті авторів, які беруть участь у конференції – з Росії, Німеччини, Австрії, України.

Науковий вісник містить праці аспірантів, докторантів, кандидатів та докторів наук, які відображають широкий спектр філософських проблем у галузі методології і діалектики пізнання, філософської антропології і філософії культури, соціальної філософії і філософії виховання, психології творчості та духовності.  Видання розраховане на аспірантів, викладачів та студентів, на всіх, хто цікавиться філософією.