Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 1, № 48 АНТИТОТАЛІТАРНИЙ ДИСКУРС РАДЯНСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО ПОЛІТИЧНОГО АНЕКДОТУ 70 – 80-х рр. ХХ ст. (КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ) Анотація   PDF
М. Б. Столяр
 
Том 1, № 48 БІЗНЕС-ОСВІТА В СТРУКТУРІ МЕНЕДЖМЕНТ-ОСВІТИ ТА ФІЛОСОФІЇ ГОСПОДАРСТВА (ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЄ ОСМИСЛЕННЯ) Анотація   PDF
О. Ю. Жигилевич
 
Том 2, № 48 БАЗИСНІ ПРИНЦИПИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ Анотація   PDF
О. В. Єськова
 
Том 2, № 48 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЕДАГОГІЧНИХ ТА СУСПІЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
Чжань Сінь
 
Том 2, № 48 ВИКЛИКИ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ: ОСВІТНІЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
М. В. Триняк, С. О. Руденко
 
Том 1, № 48 ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК НАСЛІДОК ЕВОЛЮЦІЇ ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ Анотація   PDF
Ю. І. Опанасюк
 
Том 1, № 48 ДО МЕТОДОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ КУРСІВ: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ КОГНІТИВНО- ПЕДАГОГІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ І ТАКСОНОМІЇ Б. БЛУМА Анотація   PDF
О. О. Дольська
 
Том 1, № 48 ДУХОВНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ (ФІЛОСОФСЬКО-ОСВІТНЄ ОСМИСЛЕННЯ) Анотація   PDF
О. Д. Джура
 
Том 1, № 48 ДУХОВНІ ТА ІДЕЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНО- ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ДОСВІД Анотація   PDF
І. Г. Мухіна
 
Том 1, № 48 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
В. С. Ігнатко
 
Том 2, № 48 КРАСА ЯК ФЕНОМЕН СПРИЙНЯТТЯ І ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТУ Анотація   PDF
О. І. Матвієнко
 
Том 2, № 48 ЛЮДИНА ЯК НОСІЙ ДУХОВНОГО ЖИТТЯ Анотація   PDF
В. Г. Шапоренко
 
Том 1, № 48 МЕДІАКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ПРЕДМЕТНОМУ ПОЛІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
К. О. Стецюра
 
Том 2, № 48 МЕНТАЛЬНЕ ОСНАЩЕННЯ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК СВІТОГЛЯДНИЙ ФЕНОМЕН Анотація   PDF
А. О. Баюжева
 
Том 1, № 48 МЕРЕЖЕВА ВЗАЄМОДІЯ ТА ФОРМУВАННЯ КОЛЕКТИВНОЇ ДІЇ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О. Поліщук
 
Том 1, № 48 НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС: ДІАЛЕКТИКА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ І СВОБОДИ Анотація   PDF
А. Линовицька
 
Том 2, № 48 НАЦІОТВОРЧІСТЬ В СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНОМУ РОЗВИТКУ ТА СПЕЦИФІКА ЧИННИКІВ ЕТНІЧНОСТІ І ПСИХОІДЕНТИЧНОСТІ: КОНТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ І УКРАЇНСЬКОГО ПАТРІОТИЗМУ Анотація   PDF
А. В. Білецька
 
Том 2, № 48 О.А. КОЛЕСОВ: ПОРТРЕТ НА ФОНІ СУЧАСНОСТІ Анотація   PDF
Н. М. Кузьмінська
 
Том 2, № 48 ОНТОЛОГІЧНА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТЕОРЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКОЇ ПОБУДОВИ ІНТЕГРАЛЬНОГО РАЦІОНАЛІЗМУ В ПАРАДИГМАЛЬНИЙ ПРОСТІР ТРАНСВЕРСАЛЬНОГО РОЗУМУ Анотація   PDF
В. М. Петрушов
 
Том 1, № 48 ОСВІТНІ ВИКЛИКИ В ПРОЦЕСАХ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ Анотація   PDF
І. Силадій
 
Том 2, № 48 ОСВІТНІ КОНЦЕПЦІЇ З ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ У МЕТОДОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
А. А. Малишева
 
Том 1, № 48 ОСНОВНІ НАПРЯМИ СУЧАСНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНЦІВ Анотація   PDF
Р. Драпушко
 
Том 1, № 48 ОСНОВНІ СУБ’ЄКТИ ТА ІНСТИТУТИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
К. Захаренко
 
Том 2, № 48 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСІЇ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ ТА СПОСОБИ ЇЇ ПРОФІЛАКТИКИ Й ПОДОЛАННЯ Анотація   PDF
О. Качмар
 
Том 2, № 48 ПЕДАГОГІЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ Анотація   PDF
Л. В. Пасічник
 
1 - 25 з 43 результатів 1 2 > >>