Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки

Рік заснування: 2012

Галузь та проблематика: Збірник містить праці пошукачів, кандидатів наук, докторів наук, які відображають широкий спектр актуальних проблем розвитку сучасного суспільства в контексті застосування політологічного підходу. Видання розраховано на студентів, викладачів, науковців і спеціалістів в галузі соціальних та політичних наук, а також, всіх, хто цікавиться питаннями політології.

Наказом МОН  України №1528 від 29.12.2014 р. збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: політичні науки.

ISSN 2411-7587 (Print), ISSN 2413-0060 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20081-9881Р від 31.05.2013 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE.

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: І.Д. Денисенко, доктор філософ. наук, професор  кафедри політології, соціології і культурології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Адреса редакції: 61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3-В, к. 213,

Телефон: (057) 701-04-64

E-mail: polisoc214@gmail.com

Архів номерів до 2017 можна переглянути ТУТ

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.

Зображення домашньої сторінки журналу