Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки

Рік заснування: 2012

Галузь та проблематика: Збірник містить праці пошукачів, кандидатів наук, докторів наук, які відображають широкий спектр актуальних проблем розвитку сучасного суспільства в контексті застосування політологічного підходу. Видання розраховано на студентів, викладачів, науковців і спеціалістів в галузі соціальних та політичних наук, а також, всіх, хто цікавиться питаннями політології.

Наказом МОН  України №1528 від 29.12.2014 р. збірник наукових праць внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Спеціальність ДАК: політичні науки.

ISSN 2411-7587 (Print), ISSN 2413-0060 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20081-9881Р від 31.05.2013 р.

Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення №1984  від 28.12.2023 р.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Збірник зареєстровано в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory, OCLC WorldCat, ResearchBib, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), ROAD, OpenAIRE, ERIH PLUSScillitfatcat!OUCI

Періодичність виходу журналу: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Номери та статті з 2019 р. мають DOI від CrossRef

Засновник: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди.

Головний редактор: І.Д. Денисенко, доктор філософ. наук, професор  кафедри політології, соціології і культурології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди.

Адреса редакції: 61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3-В, к. 213,

Телефон: (057) 701-04-64

E-mail: polisoc214@gmail.com

Архів номерів можна переглянути ТУТ

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна.


Зображення домашньої сторінки журналу