ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Ю. С. Дібікова

Анотація


У статті висвітлюються питання інформаційного аспекту гібридної війни проти України. З’ясовуються поняття гібридної війни, її сутність, зміст та інформаційна складова. Відбувається дослідження гібридної війни як комбінації конвенційних, нелінійних, асиметричних засобів для досягнення політичних та військових цілей. Відзначено, що гібридна війна – це відносно нове явище, але воно постійно трансформується разом зі змінами, що відбуваються у світі. Одним із суттєвих аспектів гібридної війни є використання медіа та інформаційного простору для поширення пропаганди, фейкових новин, дезінформації, провокацій та маніпулювання громадською думкою. Окреслені основні способи використання сучасних інформаційних технологій в гібридній війні. Акцентовано увагу на тому, що під час повномасштабного російського вторгнення збереження інформаційного суверенітету, забезпечення ефективного функціонування системи безпеки в інформаційній сфері потребують розробки та розвитку дієвих стратегій і тактик протидії сучасним інформаційним загрозам.

Ключові слова: гібридна війна, кібератака, мас-медіа, соціальні мережі, громадська думка, кібербезпека


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Дібікова, Ю.С., 2021. Цифровізація політичного простору в Україні:

проблеми та тенденції. Сучасне суспільство: Збірник наукових праць, 2(23), с.15-25.

ДІМ, 2022. Понад 2 тис. кібератак на урядові ресурси нейтралізувала за рік СБУ (ІНФОГРАФІКА). [online] (Останнє оновлення 18 Січень 2022) Доступно: https://kanaldim.tv/ponad-2-tys-kiberatak-na-uryadovi-resursynejtralizuvala- za-rik-sbu-infografika/ [Дата звернення 12 квітня 2022].

Енергореформа, 2022. Кількість кібератак на об'єкти енергетичної інфраструктури з початку війни збільшилася майже вдвічі. [online] (Останнє оновлення 12 Квітень 2022) Доступно: http://reform.energy/news/kilkistkiberatak- na-obekti-energetichnoiinfrastrukturi-z-pochatku-viynizbilshilasya-mayzhe-vdvichi-20140 [Дата звернення 10 червня 2022].

Andreas Wittel, 2016. Hybrid War or Gibridnaya Voina? Getting Russia's nonlinear military challenge right. Prague: Mayak Intelligence, p. 76.

BuzzFeedNews, 2014. Documents Show How Russia’s Troll Army Hit America. [online] (Last update 2 June 2014) Available at: https://www.buzzfeednews.com/article/maxseddon/documents-show-how-russiastroll-army-hit-america#.knOJA7YNgZ [Accessed 21 June 2022].

FINANCE.UA, 2014. Де живуть тролі у РФ: як працюють інтернет-провокатори в Санкт-Петербурзі і хто ними заправляє. [online] Доступно: http://news.finance.ua/ua/news/~/320589 [Дата звернення 21 червня 2022].

Hoffman, F., 2007. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid War. Arlington: Potomac Institute for Policy Studies.

Hoffman F., 2006. How Marines are preparing for hybrid wars. Small Wars Journal, p. 38-42.

Mattis, James N. and Frank Hoffman, 2005. Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars. [online] Available at: http://milnewstbay.pbworks.com/f/MattisF ourBlockWar USNINov2005 [Accessed 12 April 2022].

McCulloh, Timothy, and Richard Johnson, 2013. Hybrid Warfare JSOU Report. 13-14 August 2013. Joint Special Operations University.

Newson, Robert A., 2014. Counter-Unconventional Warfare Is the Way of the Future. How Can We Get There? [online] Available at: http://blogs.cfr.org/davidson/2014/10/23/counterunconventional-warfare-is-the-wayof-thefuture-how-can-we-get-there/ [Accessed 12 April 2022].

U.S. Marine Corps, 2008. Hybrid Warfare and Challengers. Strategic Vision Group Information Paper.

REFERENCES

Dibikova, Yu.S., 2021. Tsyfrovizatsiia politychnoho prostoru v Ukraini: problemy ta tendentsii. Suchasne suspilstvo: Zbirnyk naukovykh prats, 2 (23), s.15-25.

DIM, 2022. Ponad 2 tys. kiberatak na uriadovi resursy neitralizuvala za rik SBU (INFOHRAFIKA). [online] (Ostannie onovlennia 18 Sichen 2022) Dostupno: https://kanaldim.tv/ponad-2-tys-kiberatak-na-uryadovi-resursynejtralizuvala-za-rik-sbu-infografika/ [Data zvernennia 12 kvitnia 2022].

Enerhoreforma, 2022. Kilkist kiberatak na obiekty enerhetychnoi infrastruktury z pochatku viiny zbilshylasia maizhe vdvichi. [online] (Ostannie onovlennia 12 Kviten 2022) Dostupno: http://reform.energy/news/kilkistkiberatak-na-obekti-energetichnoiinfrastrukturi-z-pochatku-viynizbilshilasya-mayzhe-vdvichi-20140 [Data zvernennia 10 chervnia 2022].

Andreas Wittel, 2016. Hybrid War or Gibridnaya Voina? Getting Russias nonlinear military challenge right. Prague: Mayak Intelligence, p. 76.

BuzzFeedNews, 2014. Documents Show How Russias Troll Army Hit America. [online] (Last update 2 June 2014) Available at: https://www.buzzfeednews.com/article/maxseddon/documents-show-how-russiastroll-army-hit-america#.knOJA7YNgZ [Accessed 21 June 2022].

FINANCE.UA, 2014. De zhyvut troli u RF: yak pratsiuiut internet-provokatory v Sankt-Peterburzi i khto nymy zapravliaie. [online] Dostupno: http://news.finance.ua/ua/news/~/320589 [Data zvernennia 21 chervnia 2022].

Hoffman, F., 2007. Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid War. Arlington: Potomac Institute for Policy Studies.

Hoffman F., 2006. How Marines are preparing for hybrid wars. Small Wars Journal, p. 38-42.

Mattis, James N. and Frank Hoffman, 2005. Future Warfare: The Rise of Hybrid Wars. [online] Available at: http://milnewstbay.pbworks.com/f/MattisFourBlockWar USNINov2005 [Accessed 12 April 2022].

McCulloh, Timothy, and Richard Johnson, 2013. Hybrid Warfare JSOU Report. 13-14 August 2013. Joint Special Operations University.

Newson, Robert A., 2014. Counter Unconventional Warfare Is the Way of the Future. How Can We Get There? [online]

Available at: http://blogs.cfr.org/davidson/2014/10/23/counterunconventional-warfare-is-theway-of-the-future-how-can-we-get-there/ [Accessed 12 April 2022].

U.S. Marine Corps, 2008. Hybrid Warfare and Challengers. Strategic Vision Group Information Paper.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2022.25.2.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.