РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА ЯК ВИКЛИК СУЧАСНИМ ДЕМОКРАТІЯМ В УМОВАХ КРИЗИ СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

О. О. Безрук

Анотація


У статті проаналізовано похідні російсько-української війни, які стали факторами загрози сучасним демократіям. Стверджується, що наявна криза або симптоми демонтажу світового порядку, маркером яких, зокрема виступає російсько-українська війна, формує абсолютно нові виклики для сучасних демократій у ХХІ ст. та окреслює фронтир між демократіями та автократіями. Неспроможність міжнародної системи безпеки ефективно впливати на агресивні країни, що прагнуть переформувати існуючі норми міжнародного устрою, зокрема, використовуючи пряму агресію, сприяла виникненню низки ситуацій, які загрожують стійкому стабільному розвитку демократичних країн. Серед означених ситуацій: формування авторитарної коаліції, чисельна перевага недемократичних країн над демократичними, ядерний чинник, «п’яті колони», економічні зв’язки демократій та автократій, намагання обмеження впливу США у Європі, відсутність стратегічних цілей з боку колективного Заходу щодо РФ, необхідність мілітаризації «демократичного плацдарму» та їхніх союзників.

Ключові слова: російсько-українська війна, світовий порядок, конфлікт, демократія, автократія, авторитаризм, ядерна зброя, агресія, коаліція, стратегічні цілі.


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Бжезінський, З. 2000. Велика шахівниця. Львів-Івано-Франківськ: Лілея-НВ.

Романдаш, А., 2015. Захід переживає ерозію демократії. [online] (Останнє оновлення 23 Вересень 2015) Доступно: http://zbruc.eu/node/41749 [Дата звернення 25 Січень 2023].

Удугов, М., 2022. Ответственные страны должны быть готовы взять Россию под внешнее управление. [online] (Останнє оновлення 23 Жовтень 2022) Доступно: https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/10/23/121086/movladi-udugovotvetstvennye-strany-dolzhny-byt-gotovyvzyat-rossiyu-pod-vneshneeupravlenie.shtml [Дата звернення 25 Січень 2023].

Фельштинський, Ю. та Попов В. 2022. Від червоного терору до мафіозної держави. Київ: Наш формат.

Фельштинський, Ю. та Станчев, С. 2015. Третя світова війна: битва за Україну. Київ: Наш формат.

Chas.News, 2023. Напруга зростає: SIPRI опублікував новий звіт про ядерні арсенали країн світу. [online] Доступно: https://chas.news/news/napruga-zrostaesipri-opublikuvav-novii-zvit-pro-yaderniarsenali-krain-svitu [Дата звернення 23 Січень 2023].

Freedomhouse, 2021. Країни перехідного періоду та узагальнені середні показники. [online] Доступно: https://freedomhouse.org/uk/country/ukraine/nations-transit/2021 [Дата звернення 23 Січень 2023].

Freedomhouse, 2022. Democracies in Decline. [online] Доступно: https://freedomhouse.org/issues/democracies-decline [Дата звернення 23 Січень 2023].

REFERENCES

Bzhezinskyi, Z. 2000. Velyka shakhivnytsia. Lviv-Ivano-Frankivsk: Lileia-NV.

Romandash, A., 2015. Zakhid perezhyvaie eroziiu demokratii. [online] (Ostannie onovlennia 23 Veresen 2015) Dostupno: http://zbruc.eu/node/41749 [Data zvernennia 25 Sichen 2023].

Uduhov, M., 2022. Otvetstvennыe stranu dolzhnu but hotovu vziat Rossyiu pod vneshnee upravlenye. [online] (Ostannie onovlennia 23 Zhovten 2022) Dostupno: https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/10/23/121086/movladi-udugovotvetstvennye-strany-dolzhny-byt-gotovyvzyat-rossiyu-pod-vneshneeupravlenie.shtml [Data zvernennia 25 Sichen 2023].

Felshtynskyi, Yu. ta Popov V. 2022. Vid chervonoho teroru do mafioznoi derzhavy. Kyiv: Nash format.

Felshtynskyi, Yu. ta Stanchev, S. 2015. Tretia svitova viina: bytva za Ukrainu. Kyiv: Nash format.

Chas.News, 2023. Napruha zrostaie: SIPRI opublikuvav novyi zvit pro yaderni arsenaly krain svitu. [online] Dostupno: https://chas.news/news/napruga-zrostaesipri-opublikuvav-novii-zvit-pro-yaderniarsenali-krain-svitu [Data zvernennia 23 Sichen 2023].

Freedomhouse, 2021. Krainy perekhidnoho periodu ta uzahalneni seredni pokaznyky. [online] Dostupno: https://freedomhouse.org/uk/country/ukraine/nations-transit/2021 [Data zvernennia 23 Sichen 2023].

Freedomhouse, 2022. Democracies in Decline. [online] Dostupno: https://freedomhouse.org/issues/democracies-decline [Data zvernennia 23 Sichen 2023].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2023.26.1.02

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.