ВПЛИВ ПАНДЕМІЙ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СУСПІЛЬСТВА ТА СПЕЦИФІКА ЇХНЬОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ДЕРЖАВНОГО СУПРОВОДУ: ВІД ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ

Є. Солових, В. Солових, А. Паїк

Анотація


У статті здійснено спробу визначити передумови формування органамидержавної влади інформаційно-комунікаційної політики під час виникнення та поширення найбільш відомих епідемій в історії людства. Доведено, що зміст інформаційно-комунікаційної політики держав під час поширення світових епідемій трансформувалась – від замовчення, утаювання проблем епідемії до намагання повного інформування та комунікації із суспільством Наголошується, що перспективи подальших досліджень вбачаються у подальшій систематизації накопиченого матеріалу, зокрема, щодо вибудовування сучасних ефективних відносин між органами державної влади та населенням.

Ключові слова: пандемія, COVID-19, державна політика, інформаційно-комунікаційна політика, глобалізація, карантин


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Вукович, К., 2020. Місто, яке вигадало карантин. [online] (Останнє оновлення 09 Травень 2020) Доступно: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-tra-52588941 [Дата звернення 12 Лютий 2023].

Слюсаревський, М.М., Найдьонова, Л.А. та Вознесенська, О.Л. ред., 2020. Досвід переживання пандемії covid-19: дистанційні психологічні дослідження, дистанційна психологічна підтримка: Матеріали онлайн-семінарів 23 квітня 2020 року «Досвід карантину: дистанційна психологічна допомога і підтримка» та 15 травня 2020 року «Дистанційні психологічні дослідження в умовах пандемії covid-19 і карантину». Київ: ІСПП НАПН України.

Cacciavillani, I. 2010. La Sanità Pubblica Nell’ordinamento Veneziano; presentazione Mariano Carraro. ARPAV.

Cosmacini, G. 2008. L’artelunga Storia Della Medicina Dall’antichita` A Oggi. Roma-Bari.

Epstein, H. 2014. «Ebola in Liberia: An Epidemic of Rumors». New York Review of Books, 61 (20), s. 91-95.

EU COVID-19 Country Statistics, 2021. [online] Available at: https://covid19eu.jonur.io/

Evans, J.A.S., 1976. The attitude of the secular historians of the age of Justinian towards the classical past. [online] Available at: https://doi.org/10.1017/S0362152900005572 [Accessed 12 February 2023]

Italia.it, 2020. The Contact Tracing App to travel safely in Italy. [online] Available at: http://www.italia.it/en/useful-info/immunithe-contact-tracing-app-to-travel-safely-initaly.html [Accessed 12 February 2023]

Jones, D. S., 2006. «The Persistence of American Indian Health Disparities». American Journal of Public Health, [online] 96(12), pp. 2122-2134. Available at: https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.054262 [Accessed 12 February 2023]

Marchini Vanzan Nelli-Elena. 2004. Venice and the mediterranean lazarettos. Venice.

Stuard, S. M. 1992. A State of Deference: Ragusa/Dubrovnik in the Medieval Centuries. Philadelphia.

REFERENCES

Vukovych, K., 2020. Misto, yake vyhadalo karantyn. [online] (Ostannie onovlennia 09 Traven 2020) Dostupno: https://www.bbc.com/ukrainian/vert-tra-52588941 [Data zvernennia 12 Liutyi 2023].

Sliusarevskoho, M.M., Naidonovoi, L.A. ta Voznesenskoi, O.L. red., 2020. Dosvid perezhyvannia pandemii covid-19: dystantsiini psykholohichni doslidzhennia, dystantsiina psykholohichna pidtrymka: Materialy onlain-seminariv 23 kvitnia 2020 roku «Dosvid karantynu: dystantsiina psykholohichna dopomoha i pidtrymka» ta 15 travnia 2020 roku «Dystantsiini psykholohichni doslidzhennia v umovakh pandemii covid-19 i karantynu». Kyiv: ISPP NAPN Ukrainy.

Cacciavillani, I. 2010. La Sanità Pubblica Nell’ordinamento Veneziano; presentazione Mariano Carraro. ARPAV.

Cosmacini, G. 2008. L’artelunga Storia Della Medicina Dall’antichita` A Oggi. Roma-Bari.

Epstein, H. 2014. «Ebola in Liberia: An Epidemic of Rumors». New York Review of Books, 61 (20), s. 91-95.

EU COVID-19 Country Statistics, 2021. [online] Available at:

https://covid19eu.jonur.io/

Evans, J.A.S., 1976. The attitude of the secular historians of the age of Justinian towards the classical past. [online] Available at: https://doi.org/10.1017/S0362152900005572 [Accessed 12 February 2023]

Italia.it, 2019. The Contact Tracing App to travel safely in Italy. [online] Available at: http://www.italia.it/en/useful-info/immunithe-contact-tracing-app-to-travel-safely-initaly.html [Accessed 12 February 2023]

Jones, D. S., 2006. «The Persistence of American Indian Health Disparities». American Journal of Public Health, [online] 96(12), pp. 2122-2134. Available at: https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.054262 [Accessed 12 February 2023]

Marchini Vanzan Nelli-Elena. 2004. Venice and the mediterranean lazarettos. Venice.

Stuard, S. M. 1992. A State of Deference: Ragusa/Dubrovnik in the Medieval Centuries. Philadelphia.
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2023.26.1.08

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.