МІЖДЕРЖАВНІ ВІЙСЬКОВІ КОНФЛІКТИ У КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР

О. В. Старіков

Анотація


Статтю присвячено розгляду міждержавних військових конфліктів у контексті міжнародного права в політико-правовому вимірі. Метою статті є спроба розглянути проблематику міждержавних військових конфліктів к політико-правовому вимірі, зважаючи на тенденції зростання рівня міжнародної напруженості. Досліджено основні класифікації міжнародних військових конфліктів у відповідності з нормативними документами міжнародного права. Зазначено, що суттєвою проблемою у здійсненні контролю відносно класифікації міжнародних військових конфліктів, з урахуванням супр воджуючих негативних процесів, наприклад порушень прав людини, під час тривання ко  ліктів, виступає фіксація різноманітних інтерпретацій порушень міжнародного законодавства, що призводить до труднощів ідентифікації конфл кту та пошуку шляхів його врегулювання. Стверджується, що застосування норм міжнародного права залежить від особливостей збройного конфлікту.

Ключові слова: міждержавний військовий конфлікт, збройний конфлікт,міжнародне право, класифікація конфлікту, врегулювання конфлікту.


Повний текст:

PDF (Ukrainian)

Посилання


Богданович, В.Ю. та Маначинський, А.Я. 2007. Конфлікти та війни після розпаду СРСР: монографія. Київ.

Вікіпедія, 2023. Женевські конвенції. [online] Доступно: http://surl.li/crvgw [Дата звернення 28 Березень 2023].

Президент України, 2021. Стратегія воєнної безпеки України. [online] Доступно: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661 [Дата звернення 28 Березень 2023].

Typology of Conflict Resolution: Paper prepared for the conference organized by the Helmut Kohl Institute for European Studies in cooperation with TEPSA on "The role of the EU in solving conflicts in its periphery: what can a civilian power do?", Jerusalem, May 31-June 2, 1997 [online] Доступно: https://www.iai.it/sites/default/files/iai9707.pdf [Дата звернення 28 Березень 2023].

REFERENCES

Bohdanovych, V.Iu. ta Manachynskyi, A.Ia. 2007. Konflikty ta viiny pislia rozpadu SRSR: monohrafiia. Kyiv.

Vikipediia, 2023. Zhenevski konventsii. [online] Dostupno: http://surl.li/crvgw [Data zvernennia 28 Berezen 2023].

Prezydent Ukrainy, 2021. Stratehiia voiennoi bezpeky Ukrainy. [online] Dostupno: https://www.president.gov.ua/documents/1 212021-37661 [Data zvernennia 28 Berezen 2023].

Stefanova, R. and Greco, E. 1997. Typology of Conflict Resolution: Paper prepared for the conference organized by the Helmut Kohl Institute for European Studies in cooperation with TEPSA on "The role of the EU in solving conflicts in its periphery: what can a civilian power do?", Jerusalem, May 31-June 2, 1997 [online] Доступно: https://www.iai.it/sites/default/files/iai9707.pdf [Accessed 28 March 2023].
DOI: https://doi.org/10.34142/24130060.2023.26.1.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.