ВЗАЄМОЗВЯЗОК ДОБРОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ: АКТОРНО-МЕРЕЖЕВИЙ АНАЛІЗ

О. О. Стрельнікова

Анотація


У статті розглядається потенціал застосування акторно–мережевої теорії Бруно Латура під час дослідження взаємозв’язку доброчинної діяльності і політики в сучасному українському політичному процесі. Побудовано модель взаємозв’язку доброчинної діяльності і політики в Україні, що ґрунтується на трьох рівнях: мікро–, мезо– та макрорівні.

Ключові слова: доброчинна діяльність, політика, акторно–мережева теорія, український політичний процес, взаємозв’язок доброчинної діяльності і політики.

 

В статье рассматривается потенциал применения акторно-сетевой теории Бруно Латура для исследования взаимосвязи благотворительной деятельности и политики в современном украинском политическом процессе. Построена модель взаимосвязи благотворительной деятельности и политики в Украине, основанная на трех уровнях: микро-, мезо- и макроуровне.

Ключевые слова: благотворительная деятельность, политика, акторно-сетевая теория, украинский политический процесс, взаимосвязь благотворительной деятельности и политики.

 

The present article is devoted to the problems of the potential of the application of the actor-network theory of Bruno Latour for investigating the relationship between charitable activity and politics in the modern Ukrainian political process. The micro, meso and macro levels of the model of the relationship between charitable activity and politics in Ukraine are studied from the point of view of the functional plans in modern Ukrainian society. New approaches to considering the functional plans of the relationship between charitable activity and politics in Ukraine are proposed. The logical structure is divided into all levels of the model according to the types of relationship between charitable activity and politics in Ukraine. The peculiarities of functional aspects of the potential of the application of the actor-network theory of Bruno Latour for investigating the relationship between charitable activity and politics in the modern Ukrainian political process are analyzed. The results of the research could be used in Sociology and Political science for the further detailed scientific analysis.

Key words: charitable activity, politics, actor-network theory, Ukrainian political process, interrelation of charitable activity and politics

Повний текст:

PDF

Посилання


Артеменко А. П. Річ, об’єкт, топос у соціальній топології [Електронний ресурс] / А. П. Артеменко // Гуманітарний часопис. — 2012. — № 3. — С. 71–78. — Режим доступу : http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2012/GCH312/pdf/09.pdf

Жужа Л. О. Волонтерський рух у контексті Антитерористичної операції в Україні: політологічний вимір : дис. канд. політ. наук : 23.00.02 / Лілія Олександрівна Жужа. — Харків, 2016. — 225 с.

Ковтун О. А. Державна політика у сфері благодійності в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Ковтун // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2011. — № 8. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=316

Латур Б. Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / Бруно Латур ; [пер. с англ. И. Полонской; под ред. С. Гавриленко]. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. — 384 с.

Ніколайчук Г. Г. Застосування акторно-мережевої теорії для побудови моделі взаємозв’язку спорту і політики в Україні / Г. Г. Ніколайчук // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 99. — С. 332–337.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.580288

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.