ПОЛІТИЧНЕ МАНІПУЛЮВАННЯ VS СВОБОДА СЛОВА: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ У ДЕМОКРАТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ

І. В. Головко

Анотація


Політичне маніпулювання та свобода слова розглядаються як взаємопов’язані елементи формування громадської думки у демократичному суспільстві. Розглянуто вплив інформаційних інститутів та політичного маніпулювання на формування демократичних принципів. Виокремлено основні риси прояву політичного маніпулювання за умов використання свободи слова у демократичних країнах. Визначено, що загальна технологія глобального, загальнодержавного політичного маніпулювання у сучасних демократіях зазвичай ґрунтується на свободі слова та систематичному впровадженні у масову свідомість соціально-політичних міфів.

Ключові слова: демократія, засоби масової інформації (ЗМІ), політичне маніпулювання, плюралізм, свобода слова, громадська думка.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бебик В. М. Менеджмент виборчої кампанії: ресурси, технології, маркетинг : навч.- метод. посібник / В. М. Бебик. — К. : МАУП, 2001. — 216 с.

Береза В. О. Проблеми уникнення маніпуляцій у політичній соціалізації особистості / В. О. Береза // Політологічний вісник. — 2014 — Вип. 76. — С. 308—315.

Дубас О. Особливості політичного маніпулювання в інформаційному просторі України / О. Дубас // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. –– 2009. — Вип. 18. — С. 231—239.

Житнікова Т.О. Засоби масової інформації як інструмент політичного маніпулювання / Т. О. Житнікова // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія. — 2010. — Вип. 96. — С. 166—174.

Житнікова Т. Сутність суб’єктів і об’єктів політичного маніпулювання / Т. Житнікова // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — 2011. — Вип. 24. — С. 161—167.

Кара-Мурза С.Г.Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. — М. : «Алгоритм», 2000. — 528 с.

Кірілова Г.О. Місце та роль політичного маніпулювання у політичному процесі / Г.О. Кірілова // Восьмі юридичні читання. Правові проблеми взаємодії влади і громадянського суспільства. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012.— С. 330—333.

Матвієнко В. Я. Соціальні технології / В.Я. Матвієнко. — К. : Українські пропілеї, 2001. — 446 с.

Поліщук І. О. Політичне маніпулювання: сутність та проблема його обмеження / І.О. Поліщук, С.В. Рум’янцева Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія : зб. наук. пр. — 2013. — № 2 (16). — С. 199—206.

Редько В. В. Реклама як засіб політичного вибору / В. В. Редько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2014. — Вип. 14. — С. 112—118.

Семченко О. Р. Телевізійна демократія і політична стабільність / О. Р. Семченко // Політологічний вісник. —, 2014. — Вип. 76. — С. 267—274.

Цуладзе А.М. Политическое манипулирование / А.М. Цуладзе. –– М. : РИП. — Холдинг, 2000. –– 199с.

Чайковський Я. Права людини — свобода преси / Ян Чайковський // Незалежний культурологічний часопис «Ї». —2004 . — № 23. — С. 11—20.

Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чадлин ; [пер. с англ. Е.Волкова и др.]. –– СПб. : Питер, 2001. –– 286 с.

Юричко А. В. Міжнародна журналістика як окремий елемент маніпуляції свідомістю та впливу на прийняття рішень / А.В. Юричко // Наукові записки Інституту журналістики. –– 2002. — Т. 7. — С. 169—171.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.