ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ ВІЙНИ У СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ТОМАСА ГОББСА

І. Д. Денисенко

Анотація


У статті розглядається евристичний потенціал теоретичних інтерпретацій проблемного поля війни, що містяться в соціально-політичній спадщині видатного англійського філософа Т. Гоббса (1588–1679). Акцент робиться на його пропозиціях щодо: класифікації війн; виокремлення внутрішніх та зовнішніх причин їхнього виникнення; обґрунтування рівня готовності членів суспільства приєднатися до збройної боротьби та інтерпретації акта самого повстання (за схемою: «створення партій» – «державний переворот»).

Ключові слова: війна, громадянська війна; державний переворот, міжнародна війна; природні закони; суспільний договір.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гоббс Т. Избранные произведения: В 2-х томах / Томас Гоббс. –– Т. 1 ; [пер. с лат. и англ.]. –– М. : «Мысль», 1964. –– 585 с.

Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 томах / Томас Гоббс. –– Т. 2 ; [пер. с лат. и англ.]. –– М. : «Мысль», 1965. – 748 с.

Денисенко І.Д. Війни ХХІ сторіччя: у пошуках стратегії дослідження / І.Д. Денисенко // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки: Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. —Харків, 2015. —Вип 2 (8) (частина 1). —С. 60––70.

Короткий оксфордський політичний словник / [за ред. І. Макліна, А. Макмілана]. –– К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. –– 789 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.