ҐЕНЕЗА ПОНЯТТЯ "САБОТАЖ" У ВІТЧИЗНЯНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Г. Ю. Євтухова

Анотація


Зроблена спроба розглянути еволюцію поняття «саботаж» у вітчизняному політичному дискурсі. Методологічна невизначеність поняття робить його розмитим та недостатньо конкретним. Однією з причин такої ситуації є смислові розбіжності у використанні терміну у західному та вітчизняному політичному дискурсах.

Ключові слова: саботаж, модернізаційні процеси, конфлікт, неконвенційні форми політичної участі, контрреволюційний злочин.


Повний текст:

PDF

Посилання


Большая советская энциклопедия / [глав. ред. О.Ю. Шмидт]. –– [1 - е изд.]. –– Т. 50 : Ручное огнестрельное оружие –– Серицит. М. : Изд-во Советская энциклопедия, 1944. –– 690 с.

Большая советская энциклопедия / [глав. ред. Б.А. Введенский]. –– [2 - е изд.]. –– Т. 37 : Рона –– Самойлович. –– М. : Изд-во Большая советская энциклопедия, 1955. –– 672 с.

Большая советская энциклопедия / [глав. ред. А.М.Прохоров]. –– [3 - е изд.]. –– Т. 22: Ремень – Сафи. –– М. : Изд-во Большая советская энциклопедия, 1975. –– 628 с.

Гончаров Д.В. Теория политического участия / Д.В. Гончаров. — М. : Высшая школа, 1997. — 250 с.

Дарендорф Р. Елементи теорії соціального конфлікту [Електронний ресурс] / Р. Дарендорф. –– Режим доступу : http://ecsocman.hse.ru/data/968/645/1216/019_darendorf.pdf.

Каазе М. О политическом действии и не только [Електронный ресурс] / М. Каазе. –– Режим доступа : http://www.politex.info/content/view/308/.

Кодекс законов США [Електронный ресурс]. –– Режим доступа : https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-105. –– Заголовок с экрана.

Ленін В.І. Повне зібрання творів: у 55 тт. / Ленін В.І. –– Т. 34. –– К. : Політвидав України, 1973. –– 590 с.

Пірен М. І. Конфліктологія : підручник / М. І. Пірен. –– К. : МАУП, 2003. –– 360 с.

Примуш М. Конфліктологія [Електронний ресурс] / М. Примуш. –– К. : Професіонал, 2006. –– 288 с. –– Режим доступу : http://studentam.net.ua/content/category/24/318/86/.

Популярный политический словарь / [под ред. Б.М. Ельцина]. –– Л. : Рабочее издание «Прибой», 1927. –– 352 с. [Електронный ресурс]. –– Режим доступа: https://sites.google.com/site/collectosao/11-anticommunism-museum/11-19-internalwrecking/2-vreditelstvo-v-slovarah.

Словарь Д.Н. Ушакова : в 4 т т. –– М. : Гос. институт «Советская энциклопедия», 1935 [Електронный ресурс]. –– Режим доступа : http://litopys.org.ua/rizne/polit1940.htm. Заголовок с экрана.

Уголовный кодекс РСФСР [Електронный ресурс]. –– Режим доступа: http://www.memerial.krsk.ru/DOKUMENT/USSR/261122.htm.

Чемшит А.А. Государственная власть и политическое участие / А.А. Чемшит. — К.: Украинский центр духовной культуры, 2004. — 528 с.

Шевельов Ю. Українська мова в 1900 – 1941: стан і статус [Електронний ресурс] / Шевельов Ю. –– Режим доступу : http://movahistory. org.ua/wiki/ Шевельов_Ю._ УКРАЇНСЬКА_МОВА_В_1900-1941:_Стан_і_статус.

Meaning of SABOTAGE in English [Електронний ресурс]. –– Режим доступу : http://slovar-vocab.com/english/oxford-vocab/sabotage-6727831.html. –– Назва з екрану.

Huntington S.P. The Political Modernization of Traditional Monarchies / S.P. Huntington // Daedalus. — 1966. — № 95. — Р. 763––768.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.