ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ ТИП ГІБРИДНОГО КОНФЛІКТУ

Т. Г. Андрієвський

Анотація


Розглянуто основні особливості та передумови виникнення гібридної війни, проведено порівняльний аналіз особливостей розвитку та протікання «звичайної» (конвенціональної) та гібридної війн. Висвітлені деякі аспекти щодо формування нового підходу до розуміння явища гібридної війни. Запропоновано нову класифікацію збройних конфліктів: міжнародний збройний конфлікт, збройний конфлікт неміжнародного характеру та збройний конфлікт гібридного характеру (гібридна війна), а тому запропоновано розглядати гібридну війну як особливий тип конфліктів сучасності. Запропоновано розрізняти поняття гібридна війна та гібридні загрози як елементи підготовки агресора до розв’язання гібридної війни. Здійснена спроба сформувати комплексне визначення поняття гібридної війни для подальшої розробки концепції гібридних війн.

Ключові слова: війна, гібридна війна, гібридний конфлікт, агресія, російсько- українська війна, збройний конфлікт.


Повний текст:

PDF

Посилання


Герасимов В. По опыту Сирии [Електронний ресурс] / Валерий Герасимов // Военно-промышленный курьер. — 2016. — Режим доступу : http://vpk-news.ru/articles/29579.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_200.

Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_199.

Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_153.

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_155.

Конвенція про захист цивільного населення під час війни, Женева, від 12 серпня 1949 року [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_154/paran6#n6.

Конвенція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих арміях від 12 серпня 1949 року [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_151.

Конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі від 12 серпня 1949 року [Електронний ресурс]

// Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_152.

Куденхове-Калерги Р. Н фон. Пан-Европа / Рихард Николас фон Куденхове-Калерги ; [пер. с нем. / отв. ред. Е. Айзпурвит]. — М. : «Вита Планетаре», 2006. — 120 с.

Резолюция 3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года [Електронний ресурс] // Конвенции и соглашения / Организация Объединенных Наций. — Режим доступу : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.